Līdz 10.oktobrim vēl var pieteikties studijām vairākās Banku augstskolas maģistra programmās

17.10.2014.

Banku augstskolā līdz 10.oktobrim turpinās uzņemšana 2014./2015.ak. g. pilna laika profesionālā maģistra studiju programmās „Finanses”, „Finanšu vadība”, „Uzņēmējdarbības vadīšana” un „Inovatīvā uzņēmējdarbība”.

Maģistra studiju programma „Finanses” piedāvā izprast finanšu sistēmas likumsakarības, analizēt un novērtēt to ietekmi uz uzņēmumu vai finanšu institūciju darbību, kā arī iemācīties plānot finanšu līdzekļus, apgūt investīciju un pētniecisko projektu vadīšanu. Iegūtā kvalifikācija „Finansists” ļaus jums kļūt par augsti novērtētu un konkurētspējīgu finanšu speciālistu starptautiskajā darba tirgū.

Savukārt pēc maģistra studiju programmas „Finanšu vadība” absolvēšanas iegūsit kvalifikāciju „Finanšu analītiķis” un būsit ieguvis zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas finanšu menedžerim, lai spētu darboties vienā komandā ar uzņēmējiem.

Uzņēmumu konkurētspēju var nodrošināt vadītāju un īpašnieku zināšanas par uzņēmumu konkurētspējīgās priekšrocības rašanās avotiem un tās paaugstināšanu ietekmējošiem faktoriem. Studējot programmā „Uzņēmējdarbības vadīšana”, jūs uzzināsit jaunākās teorētiskās atziņas un – kā tās efektīvi pielietot praksē. Varēsit izzināt un izprast šīs likumsakarības, apgūt metodes un paņēmienus, kā paaugstināt uzņēmumu vērtību, pamatojoties uz izcilu uzņēmumu darbību. Iegūstamā kvalifikācija Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Savukārt, studējot inovatīvo uzņēmējdarbību, pārliecināsieties, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatā ir intuīcija, intelekts un inovācija. Šīs studiju programmas kursi orientēti uz darba tirgum nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanu, sagatavojot nākamos uzņēmumu un to struktūrvienību vadītājus, kuriem ir izpratne par profesionālu un sabiedriski aktuālu problēmu atklāšanas un risināšanas nozīmīgumu inovatīvā uzņēmējdarbībā. Absolvējot programmu, iegūsit kvalifikāciju – Uzņēmumu un iestāžu vadītājs.

Plašāka informācija par maģistra studiju programmām Banku augstskolas mājaslapā:
https://www.ba.lv/studijas/magistra_studijas

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378
www.ba.lv

Saistītas ziņas