Ziemas uzņemšana profesionālajās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās

02.11.2020.

Līdz 2021.gada 15.janvārim tiek izsludināta ziemas uzņemšana profesionālajās pirmā līmeņa, bakalaura un maģistra studiju programmās, kurās studiju sākums tiek plānots 2021.gada 1.februārī:

Grāmatvedība un finanses” (nepilns laiks, nodarbības sestdienās)

Finanšu vadība” (maģistrantūra)

Biznesa procesu vadība” (pilns laiks, angļu valodā)

Uzņēmējdarbības vadīšana” (maģistrantūra, angļu valodā)

Kiberdrošības pārvaldība” (maģistrantūra, angļu valodā)

Piesakoties studijām, jāuzrāda šādus dokumentus un jāiesniedz to kopijas:

 1. personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība);
 2. atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību (pretendējot uz pirmā līmeņa un bakalaura studijām);
 3. centralizēto eksāmenu sertifikāti (pretendējot uz pirmā līmeņa un bakalaura studijām):
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu),
 4. augstāko izglītību apliecinošs dokuments (pretendējot uz maģistra studijām);
 5. dzīves un darba gājums – CV (pretendējot uz maģistra studijām);
 6. vārda vai uzvārda maiņas gadījumā, dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
 7. jāuzrāda kvīts par reģistrācijas maksas samaksu 45.00 EUR vai samaksu ar bankas karti var veikt dokumentu iesniegšanas laikā.

Noderīga informācija:

Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā

 Pieteikšanās notiks tikai attālināti, izmantojot: https://uznemsana.ba.lv/