Vieslekcijās iepazīstam īstu šodienas un nākotnes biznesa vidi

15.02.2021.

Ernst & Young Latvija (EY Latvija) eksperti februārī Zoom tiešsaistē iepazīstināja Banku augstskolas studentus ar ikdienu mūsdienu finanšu sfērā, šīs sfēras plašo tvērumu un nākotnes perspektīvu. Lekciju “Ja uzmanība tiek pievērsta detaļām, vai joprojām redzi kopainu?” vadīja vieslektores – EY Latvija Grāmatvedības ārpakalpojumu departamenta  vecākā projektu vadītāja Arta Spilberga un projektu vadītāja  Līga Purmale.

Banku augstskolas lektore Ieva Kozlovska: “ Lai iepazītu īstu biznesa vidi, agrāk gājām ciemos pie uzņēmuma, tagad mums ir attālinātas tikšanās. Šīs vieslekcijas nolūks bija sniegt studentiem ieskatu mūsdienīgā, veiksmīgā uzņēmumā, uzzināt, kā šobrīd mainās finanšu funkcijas loma uzņēmumā, kas notiek ar grāmatvedību, finanšu vadību. Kāda ir šīs funkcijas loma nākotnes organizācijas darbībā?  Mēs zinām par digitalizācijas procesu,  par mākslīgā intelekta ietekmi uz finanšu uzskaiti un pārvaldību, bet vai tiešām mākslīgais intelekts spēj visu? Kā uzlabotie procesi ietekmēs turpmāk lēmumu pieņemšanu, organizācijas vadības darbu? Svarīgu lēmumu pieņemšana tomēr paliek cilvēku rokās, un arvien vairāk prasmīgs grāmatvedis, atbrīvots no vienkāršākām darbībām, kļūst par analītiķi, augstākās vadības padomdevēju. Tās ir svarīgas atziņas nākotnes finanšu sfēras darbiniekiem.“

Banku augstskola sadarbībā ar Latvijas darba devējiem regulāri rīko vieslekcijas, lai studentiem būtu iespēja iepazīt īstu biznesa vidi un tās nākotnes attīstības perspektīvas katrā no segmentiem. EY Latvija vieslekciju studiju kursā Grāmatvedība noklausījās studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 1. un 2.kursa  studenti.