Vienotā uzņemšana sākas jau 14. jūlijā!

07.07.2023.

Studentu uzņemšana Banku augstskolā 2023./2024. akadēmiskajam gadam

Jauno studentu uzņemšana Banku augstskolā Latvijas vienotajā uzņemšanas sistēmā Banku augstskolā norisināsies no 14. līdz 24. jūlijam gan attālināti (elektroniski), gan klātienē – Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 1. stāvā.

Reflektanti var pieteikties studēt 12 profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, sākot no īsā cikla profesionālās studiju programmas līdz doktorantūrai. 

Pieteikšanās studijām attālināti (elektroniski)

No 14. jūlija plkst. 9.00 reflektanti varēs reģistrēties bakalaura un īsā cikla studijām vienotajā uzņemšanas sistēmas portālā www.latvija.lv. 

Tajā būs iespējams autorizēties caur internetbanku, drošu elektronisko parakstu vai personas apliecību (eID). Reģistrējoties, reflektants var norādīt līdz 10 studiju programmām no piedāvāto augstskolu klāsta, norādot tās prioritārā secībā. 

Reflektanti studijām elektroniski var pieteikties līdz 24. jūlijam plkst. 16:00. 

Reflektants studijām varēs pieteikties attālināti, ja: 

 • vidējā izglītība iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (tajos ir pieejami dati, sākot no 2010. gada 1. septembra); 
 • centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests; 
 • reflektanti ir Latvijas pilsoņi  vai nepilsoņi; 
 •  iespējams pieslēgties e-pakalpojumam ar savu drošu autentifikāciju; 
 • izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuri jāapliecina ar dokumentiem); 
 • veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā. 

Elektronisko pieteikumu persona, kas reģistrējusies studijām, apstiprina personīgi, ierodoties Latvijas augstskolu noteiktajos pieteikšanās punktos un uzrādot iesniegto dokumentu oriģinālus. 

 

Pieteikšanās studijām klātienē Banku augstskolā

No 18. jūlija līdz 24. jūlijam reflektantiem, kuriem nav iespēja iesniegt studiju pieteikumu elektroniski, ir gaidīti Banku augstskolas Uzņemšanas komisijā – Krišjāņa Valdemāra iela 161, 1 stāvā. Klātienē var risināt jautājumus, ja nav kārtots kāds centralizēts eksāmens vai nav skaidrība par izvēlēto programmu.

Banku augstskolas uzņemšanas punkta darba laiki: 

18.07. 

Otrdiena 

10:00-18:00 

19.07. 

Trešdiena 

10:00-19:00 

20.07 

Ceturtdiena 

10:00-19:00 

21.07. 

Piektdiena 

10:00-18:00 

22.07. 

Sestdiena 

10:00-14:00 

23.07.

Svētdiena 

24.07. 

Pirmdiena 

10:00-19:00 

Informācija par citiem uzņemšanas punktiem: https://latvija.lv/Studijas/uznemsanas_punkti 

Piesakoties studijām uzņemšanas punktos, līdzi jāņem šādi dokumenti: 

 • Derīga pase vai personas apliecība; 
 • Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms; 
 • Pielikums – sekmju izraksts; 
 • Centralizēto eksāmenu sertifikāti;  
 • Dokuments, kas apliecina uzvārda maiņu, ja pārējie iesniegtie dokumenti ir ar citu uzvārdu; 
 • Sertifikāti, kas nepieciešami studiju maksas atlaižu saņemšanas iesniegumam* 

*Piesakoties studijām portālā www.latvija.lv, kā arī klātienē, iesniegums par studiju maksas atlaidēm jāaizpilda klātienē Banku augstskolā. 

Reģistrācijas maksas apmaksu 40 € apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā ar bankas norēķinu karti. 

Konkursa rezultātu paziņošana un apstiprināšana

Vienotās uzņemšanas 

 • pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 28. jūlijā pēc plkst. 17.00, 
 • otrās kārtas rezultāti – 1. augustā pēc plkst. 18.00. 

Ja konkursa rezultātā netiks apstiprināta izvēlētā pirmā prioritāte, tad studiju vietu var iegūt konkursa otrajā kārtā.  

Konkursa rezultāti tiks paziņoti portālā www.latvija.lv un elektroniskās vēstules veidā uz reģistrēšanās iesniegumā norādīto e-pasta adresi. 

Ja reģistrācija veikta vienotajā  uzņemšanas sistēmas portālā www.latvija.lv: 

 • konkursa pirmajā kārtā studiju vietu var iegūt tad, ja šī studiju vieta konkursa rezultātā no augstskolas puses tiks apstiprināta reflektanta norādītajā pirmajā prioritātē; 
 • no 28.07. plkst. 18.00 līdz 01.08. plkst. 16.00 reflektantiem jāapstiprina pirmās kārtas rezultāti (portālā jāaktivizē izvēlni “Apstiprināt iegūto vietu”) vai jāatsakās no iegūtās vietas (jāaktivizē izvēlne “Atteikties no iegūtās vietas”, tā atsakoties no tālākas dalības vienotajā uzņemšanā), vai, ja konkursa pirmajā kārtā nav iegūta neviena studiju vieta,  jāpiesakās dalībai otrajā kārtā (jāaktivizē izvēlne “Pieteikties 2. kārtai”). 

Aktivizēšanas pieprasījumu var uzdot veikt atbalsta dienestam, zvanot pa tālruni 67089003 (Bites klientiem 27089003) un nosaucot zemāk norādīto sasaistes kodu. 

Pēc konkursa 1. kārtas, ja vairs nevēlas pretendēt uz studijām nevienā no izvēlētajām studiju programmām, e-pakalpojumā jāaktivizē izvēlne “Atteikties no dalības 2. kārtā”. 

 

Līguma slēgšana studijām Banku augstskolā

Līguma slēgšanai studijām Banku augstskolā jāierodas no 31.07.2023 līdz 4.08.2023 klātienē Banku augstskolas Uzņemšanas komisijā – Krišjāņa Valdemāra iela 161, 1 stāvā, uzrādot elektroniski iesniegto dokumentu oriģinālus. 

Uzņemšanas komisijas darba laiki: 

31.07. 

Pirmdiena

10:00-18:00 

01.08. 

Otrdiena

10:00-18:00

02.08. 

Trešdiena

10:00-18:00

03.08. 

Ceturtdiena

10:00-18:00 

04.08. 

Piektdiena

10:00-18:00

Līgumu Banku augstskolas uzņemšanas portālā var parakstīt arī ar drošu elektronisko parakstu. 

Studiju maksas pirmā iemaksa studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 15. augustam. 

Neskaidrību gadījumos zvanīt uz tel. 67360133.