Turpinās uzņemšana Banku augstskolā

20.07.2018.

Līdz 31.08.2018. turpinās  papildus uzņemšanu 2018./2019.ak.g. pirmā līmeņa studiju programmā “Grāmatvedība un finanses” (nepilna laika, studijas sestdienās).

Līdz 31.08.2018. turpinās  papildus uzņemšanu 2018./2019.ak.g. profesionālā bakalaura studiju programmās:

Tev jāuzrāda šādi dokumenti:
  • Pase vai Identifikācijas apliecība
  • Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādas ir), kā arī starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumus apliecinošus dokumentus (sertifikātus).

Ar Biežāk uzdotajiem jautājumiem par uzņemšanu vari iepazīties šeit.

Turpinās papildus uzņemšanu 2018./2019.ak.g. profesionālā maģistra studiju programmās:
Tev jāiesniedz šādi dokumenti:
  • reģistrācijas pieteikuma studijām oriģināls (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pases vai ID kartes kopija;
  • CV
  • kvīts par reģistrācijas samaksu (jāuzrāda).

Konsultācijas par konkrētu studiju programmu var saņemt, rakstot studiju prorektorei liga.peiseniece@ba.lv

Banku augstskola studentiem piedāvā plašu atlaižu sistēmu, ar kuru vari iepazīties šeit.