Vasaras izlaidumā diplomus saņem 186 bakalauri un 54 maģistri

22.06.2021.

Banku augstskola sveic un lepojas ar šī gada kuplo absolventu pulku – 240 bakalauri un maģistri, no kuriem klātienē Vasaras izlaidumu 2021 apmeklēja 224 absolventi, daloties daudzās jo daudzās grupās, lai diplomu izsniegšana klātienē notiktu gan raiti, gan droši!

Diplomus saņēma absolventi šādās Pirmā līmeņa un bakalauru studiju programmās:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Grāmatvedība un finanses”– 13 absolventi;

Profesionālā bakalaura studiju programma “Finanses” – 87 absolventi;

Profesionālā bakalaura studiju programma “Starptautiskās finanses” – 25 absolventi;

Profesionālā bakalaura studiju programma “Risku vadība un apdrošināšana” – 16 absolventi;

Profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” – 32 absolventi;

Profesionālā bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana (angļu valodā)” – 5 absolventi;

Bakalaura studiju programma “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” – 8 absolventi;

 

Diplomus saņēma absolventi šādās maģistra studiju programmās:

 

Profesionālā maģistra studiju programma “Finanses” – 4 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Finanšu vadība” – 11 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Inovatīvā uzņēmējdarbība” – 8 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana” – 9 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana (angļu valodā)” – 4 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” – 9 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Kiberdrošības pārvaldība” – 6 absolventi;

Profesionālā maģistra studiju programma “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” – 3 absolventi;

 

Visi šķēršļi un pārbaudījumi ir pārvarēti, ir sasniegts studiju mērķis, diploms ir rokā un ir pienācis ilgi gaidītais laiks nosvinēt paveikto (protams, ievērojot epidemioloģiskos noteikumus)!

“Nevis šaubīties un vilcināties, bet rīkoties un uzdrīkstēties.” / Zenta Mauriņa.

Vēlam visiem 240 absolventiem nekad nešaubīties, būt neapturamiem arī turpmāk un uzdrīkstēties! Visas iespējas pieder #NEAPTURAMAJIEM!

Svarīgi!

Ja absolvents nepiedalījās izlaidumā, diplomu un diploma pielikumu var saņemt Banku augstskolā (Krišjāņa Valdemāra ielā 161 informācijā, iepriekš rakstot uz e-pasta adresi: sid@ba.lv un vienojoties par konkrētu saņemšanas laiku).