Valsts finansēto studiju vietu konkursa rezultāti

28.07.2021.

Profesionālo bakalaura studiju programmu konkursa uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti un Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansēto studiju vietu piešķiršanas rezultāti (sākot no 2.kursa)


INFORMĀCIJAI!

  • Bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.augustam (attiecas uz 2021./2022. ak.g. 3. un 4.kursa studējošajiem);
  • Maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 30.augustam;
  • Bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” pretendentu pieteikumu izskatīšanas termiņš pagarināts līdz 2021.gada 31.augustam (attiecas uz 2021./2022. ak.g. 3. un 4.kursa studējošajiem).

Pamatojoties uz Banku augstskolas valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2021.gada 23.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.2, valsts finansētās studiju vietas 2021./2022.ak g. tiek piešķirtas:

 

Pieciem profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 2.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS  VID. SV. ATZĪME
1/2F1 9,725
2/2F1 9,325
3/2F1 9,300
4/2F1 9,10
5/2F1 9,10

Četriem profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 3.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/3F1 9,4634
2/3Fv 9,3415
3/3F1 9,2000
4/3Fv 9,0500

Četriem profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” 4.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/4Fv 9,1167
2/4Fv 8,9417
3/4F1 8,8917
4/4F1 8,8333

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 2.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/2RVA 9,3810
2/2RVA 8,9762
3/2RVA 8,8333

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 3.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/3RVA 9,170
2/3RVA 9,024
3/3RVA 8,975

Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” 4.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/4RVAv 9,4127
2/4RVAv 8,9583

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 2.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/2BPV 8,7500
2/2BPV 8,7500
3/2BPV 8,7250

Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 3.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/3BPV 9,0714
2/3BPV 9,0000

Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” 4.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/4BPV 9,6371
2/4BPV 9,5077

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” 2.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/2FPS 8,9744
2/2FPS 8,8462
3/2FPS 8,7436

Trīs profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” 3.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/3FPS 9,6962
2/3FPS 8,2817
3/3FPS 8,2817

Vienam profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” 3.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/4FPS 7,71

 

Pamatojoties uz Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2021.gada 23.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.2, Banku augstskolas un Šveices Biznesa skolas kopīgi finansētās studiju vietas 2021./2022.ak g. tiek piešķirtas:

 

Diviem profesionālās bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” 2.kursa studējošajiem:

STUDĒJOŠAIS   VID. SV. ATZĪME
1/2Fa 9,20
2/2Fa 9,15