Uzsākts sadarbības projekts ar partneraugstskolu Norvēģijā – Telemark University College

07.01.2016.

BA_logo_eng hit-logo-farge untitled

Banku augstskola ir veiksmīgi uzsākusi sadarbību ar partneraugstskolu Norvēģijā – Telemark University College Eiropas Ekonomiskās Zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Pētniecība un stipendijas” aktivitātes „Stipendijas” starptautiskā biznesa vadības studiju virziena studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes projekta (Internationalization through Student and Academic Staff Mobility in Business Administration Programs) ietvaros. Šis augstskolām ir stratēģiski svarīgs projekts, jo veicina to attīstību internacionālā dimensijā, sniedzot iespējas gan studentiem, gan arī akadēmiskajam personālam paplašināt starptautisko pieredzi. Sadarbības projekts starp Banku augstskolu un Telemark University College tika uzsākts 2015./2016. akadēmiskajā gadā.

Projekts nodrošina studentu apmaiņas programmu, kur abu augstskolu studentiem ir iespēja pavadīt pavasara semestri sadarbības augstskolā. Banku augstskolas studentiem pieteikšanās studijām Telemark University College tika organizēta 2015. gada oktobrī. Šajā akadēmiskajā gadā jau seši Latvijas studenti izmanto šīs programmas sniegtās iespējas, lai  iegūtu neatņemamu pieredzi, kas tiem noderēs profesionālas karjeras veidošanā. Izjautāts par motivāciju, kas stimulēja pieteikties dalībai projektā, Banku augstskolas bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” students Reinis Rudzītis norādīja, ka šāda iespēja palīdzēs uzlabot valodas prasmes, iepazīt citu kultūru un iegūt jaunus kontaktus, kas vēlāk sniegs priekšrocības darba tirgū. Tāpat arī Banku augstskolā šajā akadēmiskajā gadā tiek gaidīti studenti, kuri ieradīsies no Telemark University College.

Nozīmīgs projekta ieguvums ir arī šajā gadā plānotie pieredzes apmaiņas pasākumi akadēmiskajam personālam, kuros kopumā piedalīsies sešpadsmit dalībnieki no Banku augstskolas un Telemark University College, nedēļu uzturoties sadarbības augstskolā. Tā būs iespēja augstskolu pasniedzējiem apmainīties ar zināšanām un pieredzi augstākās izglītības jomā, kā arī diskutēt par aktualitātēm finanšu un biznesa sfērā.

Kā norāda Banku augstskolas vecākā projektu vadītāja Aija Rantiņa, sadarbību abu augstskolu starpā plānots turpināt arī pēc projekta noslēgšanās, jo starptautiskā dimensija kļūst arvien nozīmīgāka komponente kvalitatīvas izglītības sniegšanai un augstskolu izaugsmei ilgtermiņā.

Saistītas ziņas