Uzsākta dokumentu pieņemšana doktora studiju programmā “Biznesa vadība”

23.11.2016.

Ir uzsākta dokumentu pieņemšana kopīgajā doktora studiju programmā “Biznesa vadība”. Dokumentus pieņem studiju programmas “Biznesa vadība” direktore Dr. V.Vikmane Banku augstskolas 607. telpā. Lūdzu, pirms dokumentu iesniegšanas saskaņot ierašanās laiku Banku augstskolā ar V.Vikmani, telefons +371 29 666 779 .

 

Pieteikšanās kārtība

  • Nepieciešamā izglītība: maģistra grāds sociālajās zinātnēs – ekonomikā vai uzņēmējdarbības vadībā – vai maģistra grāds humanitārajās vai tehniskajās zinātnēs, ja pretendentam ir vismaz divu gadu darba pieredze komercdarbības vadībā, sabiedrības vadībā vai izglītības darba vadībā (kas ir apliecināta pretendenta CV) un pietiekamas zināšanas uzņēmējdarbības vadības zinībās.
  • Pieteikumu izskatīšana notiek katrā augstskolā atsevišķi. Lai pieteiktos studijām Banku augstskolā, no 2016. gada 7. novembra līdz 28. novembrim (iepriekš piesakoties pa tālruni +371 67 360 698 vai +371 29 666 779) personīgi jāiesniedz šādi dokumenti:

o    aizpildīta pieteikuma anketa;

o    augstākās izglītības dokumentu (bakalaura un maģistra diplomu) un to pielikumu kopijas, uzrādot oriģinālus;

o    pretendenta dzīves gājuma un profesionālās darbības apraksts (CV);

o    pretendenta zinātniskais referāts (līdz 10 lpp.) vai publikāciju kopums atbilstoši pretendenta pētnieciskajām interesēm;

o    pases kopija, uzrādot oriģinālu;

o    pieteikuma maksas maksājuma čeks vai, veicot pārskaitījumu, maksājuma uzdevuma kopija.

  • ! Kopijām ir jābūt apstiprinātām vai arī, tās iesniedzot, jāuzrāda oriģināli. Iesniegtie dokumenti netiek izsniegti atpakaļ.
  • Pieteikumi tiks izskatīti līdz 2016. gada 5. decembrim.
  • Pieteikuma maksa 45 EUR jāsamaksā pirms dokumentu iesniegšanas (Banku augstskolas rekvizīti).
  • Iestājpārbaudījums: pārrunas (t.sk. zinātniskā referāta prezentācija angļu valodā) tiek organizētas 2016. gada decembra pirmajā nedēļā doktora studiju programmas Uzņemšanas komisijas priekšsēdētāja noteiktajos laikos.
  • Reģistrācija studijām un studiju līguma slēgšana – 2016. gada 16. decembrī. Reģistrējoties pretendentam jāuzrāda pase un jānofotografējas.
  • Studiju sākums – 2017. gada 6. janvārī.