Uzņemšana maģistra studijās 2016./2017.ak.g. ir sākusies

30.05.2016.

Uzņemšana maģistra studijās 2016./2017.ak.g. norisinās no 2.maija līdz 2016.gada 22.augustam. Studijām ir iespējams reģistrēties gan elektroniski, gan klātienē:

  • Elektroniskā pietiekšanās notiek Banku augstskolas uzņemšanas portālā.
  • Pieteikšanās klātienē notiek Banku augstskolas informācijas centrā, pirmajā stāvā.

Maģistra studijas ir loģisks augstākās izglītības turpinājums, kas studējošajiem Banku augstskolā sniedz iespēju mērķtiecīgi paplašināt un padziļināt zināšanas un prasmes izvēlētajā biznesa vai finanšu jomā, lai efektīvi izmantotu tās savā profesionālajā darbībā.

Priekšrocības, ko sniedz augstākā līmeņa studijas:

  • Prasme salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas vietējā un starptautiskajā uzņēmējdarbības un finansu vidē;
  • Kompetence pielietot pētniecības metodes organizāciju vadīšanā;
  • Spējas pielietot iegūtās zināšanas un prasmes praksē, dažādu kompleksu situāciju, problēmu un praktisku uzdevumu risināšanā;
  • Prasme vadīt uzņēmumu, darbinieku kolektīvu, darboties starpkultūru vidē un sadarboties ar dažādām ieinteresētajām pusēm.

Banku augstskola piedāvā septiņas maģistrantūras programmas:


Papildus informācija:

  • Uzņemšanas process: šeit.
  • Uzņemšanas noteikumi: šeit.
  • Pāriešana no citas augstskolas: šeit.
  • Maģistra un doktora studiju programmu katalogs:

Capture5