Turpinās papildus uzņemšanu maģistra studiju programmās

10.09.2018.
Turpinās papildu uzņemšanu 2018./2019.ak.g. profesionālā maģistra studiju programmās:
Tev jāiesniedz šādi dokumenti:
  • reģistrācijas pieteikuma studijām oriģināls (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
  • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • pases vai ID kartes kopija;
  • CV
  • kvīts par reģistrācijas samaksu (jāuzrāda).

Konsultācijas par konkrētu studiju programmu var saņemt, rakstot studiju prorektorei liga.peiseniece@ba.lv

Banku augstskola studentiem piedāvā plašu atlaižu sistēmu, ar kuru vari iepazīties šeit.