Turpinās pieteikšanās studijām maģistra programmā „Kiberdrošības pārvaldība”

03.09.2015.

Līdz 19.oktobrim interesenti ir aicināti pieteikties studijām Latvijā pirmajā maģistra studiju programmā „Kiberdrošības pārvaldība”, kuru no 2015.gada janvāra ir iespējams apgūt Banku augstskolā.

Maģistra līmeņa programma domāta visiem, kas vēlas veidot un attīstīt informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības prasmes. Iegūtā „Informācijas drošības vadītāja” kvalifikācija sniegs iespēju  sekmīgi darboties valsts pārvaldes institūciju  un privātā sektora uzņēmumu augstākā vadības līmeņa komandā, pildot funkciju, kuras loma kļūst arvien nozīmīgāka, pieaugot organizāciju iekšējo un ārējo procesu digitalizācijai.  Globālā mēroga tendence – arvien biežāki kiberuzbrukumi ir aktualizējuši šo jautājumu arī valstiskā līmenī. Programmas izveidi ir atbalstījuši starptautiski atzīti eksperti (nozares profesionāļi un akadēmiskās jomas pārstāvji) no ārvalstīm, kuri šobrīd iesaistās arī studiju programmas īstenošanā.

Banku augstskolas piedāvātās „Kiberdrošības pārvaldības” studiju programmas sagaidāmie mācīšanās rezultāti nodrošina būtisku informācijas drošības vadības un kiberdrošības pārvaldības kompetenču pilnveidošanu, papildus attīstot ar uzņēmējdarbības vadīšanu saistītās prasmes.

Studiju ilgums ir divi gadi, un programma tiek īstenota latviešu un angļu valodās. Lai pieteiktos studijām, nepieciešams iepriekš iegūts profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Vairāk informācijas par Latvijā pirmo šāda veida profesionālā maģistra studiju programmu „Kiberdrošības pārvaldība” un pieteikšanos studijām iespējams uzzināt Banku augstskolas mājas lapā: https://www.ba.lv/studijas/programma/kiberdrosibas-parvaldiba/.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.