Turpinās Latvijas augstākās izglītības programmu absolventu pētījums

06.03.2023.

2017. un 2021. gada augstākās izglītības programmu absolventi tiek aicināti reģistrēties tīmekļa vietnē (www.izm.gov.lv/lv/konkurss), lai saņemtu aptaujas anketu. Aptaujas anketā ir iekļauti jautājumi par iegūto izglītību, prasmēm, karjeru un mobilitāti. Kā pateicību par piedalīšanos, 15 nejauši izvēlēti respondenti saņems “Biļešu Paradīzes” dāvanu karti 50 € vērtībā.

Pētījuma izlasē iekļauti 2017. un 2021. gada absolventi un pētījums tiek īstenots atbilstoši starptautiski salīdzinošā pētījuma metodoloģijas prasībām. Pētījumā līdz 2023.gada 1. aprīlim plānots iegūt vismaz 2500 derīgas respondentu atbildes. Aptaujas rezultātā iegūtos un apstrādātos nepersonificētos datus par absolventu izglītību, karjeru, mobilitāti un citiem jautājumiem analizēs ministrijas ekspertu grupa. Pētījuma rezultāti būs pieejami 2023. gada oktobrī.

Starptautiski salīdzinošais EUROGRADUATE 2022 otrais pilotpētījums norisinās Eiropas Savienības dalībvalstīs ar mērķi analizēt absolventu konkurētspēju. Pētījumu veic Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar pētījumu un konsultāciju kompāniju TNS Latvija (Kantar). Absolventu izglītības, prasmju, karjeras un mobilitātes aspekti ir svarīgi, lai veidotu vienotu Eiropas izglītības telpu, kura identificētu talantus, kā arī konkurētspējīgas studiju un pētniecības iespējas. Absolventu atsauksmes palīdzēs uzlabot mācību rezultātus, absolventu prasmes un nodarbinātību, kā arī veicinās sociālo iekļaušanos.

Uzziniet vairāk par EUROGRADUATE 2022 pētījumu šeit vai tīmekļa vietnē https://www.eurograduate.eu/.