Trīs Latvijas augstskolas sadarbosies biznesa vadības doktoru sagatavošanā

25.06.2015.

Šī gada 18. jūnijā tika parakstīts līgums, kas paredz Banku augstskolas (BA) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola (RISEBA) īstenotās kopīgās doktora studiju programmas „Biznesa vadība” sadarbību ar Rīgas Ekonomikas augstskolu (SSE Riga). Sadarbības līgumu parakstīja Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, RISEBA rektore Irina Senņikova, un Rīgas Ekonomikas augstskolas rektors (SSE Riga) Anders Pālzovs.

Noslēgtais trīspusējais sadarbības līgums nosaka, ka SSE Riga turpmāk darbojas kā sadarbības partneris kopīgā doktora studiju programmā „Biznesa vadība” ar mērķi veicināt turpmāku pētniecības un mācībspēku kvalitātes izaugsmi.

Doktora programmas īstenošanā – promocijas darbu vadīšanā, kā arī studiju kursu sagatavošanā un pasniegšanā tiks iesaistīti arī SSE Riga mācībspēki. Doktoranti un mācībspēki varēs līdzvērtīgi izmantot visu sadarbības partneru infrastruktūras un intelektuālos resursus, ieskaitot bibliotēku un zinātnisko rakstu datu bāzes. Doktorantūra studijas tiek īstenotas gan latviešu, gan angļu valodā.
Banku augstskolas rektors asociētais profesors Andris Sarnovičs pauž gandarījumu par uzsākto sadarbību: „Tā noteikti stiprinās kopīgo doktora studiju programmu un tās atpazīstamību starptautiskajā augstākās izglītības un zinātnes telpā, kā arī nodrošinās doktorantūras un pēcdoktorantūras pētījumu augstu kvalitāti”.

Kopīgā doktora studiju programma “Biznesa vadība” darbojas kopš 2006. gada un paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi biznesa vai organizāciju vadībā. Plašāka informācija šeit.