TransScale projekts: Pilsētu ilgtspējības veicināšana, izmantojot aprites ekonomiku

05.03.2024.

Kopš 2024. gada janvāra rr oficiāli uzsākts HORIZON grupas sadarbības projekts TransScale, kura mērķis ir kopīgiem centieniem veicināt pilsētu ilgtspējību, izmantojot aprites ekonomikas principus. Atzīto partneru konsorcija vadīts, kuru veido Banku Augstskola (projekta vadošais partneris, Latvija), Ziemeļvalstu Inovāciju, pētniecības un izglītības studiju institūts (NIFU, Norvēģija), Ādama Mickēviča universitāte (AMU, Polija), ArtSmart (Latvija) un Olborgas Universitāte (Dānija), šis projekts uzrunās neatliekamas vides problēmas Eiropas pilsētās un apkārtējos lauku apvidos.

Projekts TransScale, ko finansē Eiropas Savienība, norisinās kritiskajā laikā, kad pilsētas visā pasaulē cīnās ar resursu patēriņu un atkritumu rašanos. Aptverot aprites un koplietošanas ekonomikas principus, projekts cenšas ieviest transformējošas pārmaiņas, kas veicina resursu efektivitāti, atkritumu samazināšanu un sabiedrības iesaistīšanos.

TransScale projekta aprakstošie rādītāji:

  • Specializācijas joma: Aprites un koplietošanas ekonomika
  • Pētījuma veids: Starpnozaru
  • Projekta īstenošanas laiks: Janvāris, 2024 – Decembris, 2026
  • Kopējais projekta finansējums: 1 137 931 EUR
  • Projekta vadītājs: Jānis Brizga

Projektā tiks izmantota daudzpusīga pieeja, tostarp Future Literacy Labs, Policy Labs un materiālu plūsmas analīze, lai vairotu iespējas un iesaistītu dažādas ieinteresētās puses pilsētu aprites un dalīšanās ekonomikas iniciatīvu paplašināšanā.

Izaicinot esošās normas un veicinot sadarbību starp pašvaldībām, kopienām, NVO un citām ieinteresētajām pusēm, TransScale mērķis ir izveidot ilgtspējīgas pilsētu ekosistēmas, kas sniegs gandarījumu gan videi, gan sabiedrībai.

Papildus galvenajiem partneriem TransScale ir izveidojis sadarbību ar svarīgākām ieinteresētajām pusēm, tostarp Stowarzyszenie Jadłodzielnia Foodsharing Polska (SJFP), Po-Dzielnia, Poznaņas rātsnamu, Rīgas domi, Kopenhāgenas pilsētu un Repair Café Denmark.

“Esam priecīgi uzsākt šo ceļojumu uz pilsētu ilgtspējību,” sacīja TransScale projekta vadītājs Jānis Brizga. “Izmantojot aprites ekonomikas principu spēku un veicinot sadarbību starp dažādām ieinteresētajām pusēm, mēs uzskatām, ka TransScale pavērs Eiropas pilsētām ceļu uz ilgtspējīgāku nākotni.”

Lai iegūtu papildinformāciju par TransScale projektu un tā iniciatīvām, lūdzu, apmeklējiet https://transscale.ba.lv/