Tīmekļseminārs par grantu konkursu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

12.04.2024.

Lai informētu doktorantus un zinātniskā grāda pretendentus par grantu konkursu un atbalsta fokusu, kā arī lai atbildētu uz jautājumiem, otrdien, 16. aprīlī, plkst. 14.00 norisināsies informatīvs seminārs tiešsaistē.

Seminārā aicināts piedalīties ikviens Latvijas Universitātes un Banku augstskolas doktorants, kurš plāno pieteikties grantu konkursā un kuram ir radušies jautājumi par dalības nosacījumiem vai citiem praktiskiem aspektiem.

Seminārā piedalīsies Latvijas Universitātes zinātņu prorektors asociētais profesors Guntars Kitenbergs un LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere, vadošā eksperte Māra Marnauza un vadošā eksperte finanšu jautājumos Sigita Kaļķe.

Pieslēgšanās semināram, kas norisināsies 16. aprīlī plkst. 14.00 tiešsaistē ZOOM platformā, šeit: https://ej.uz/pieslegsanas_saite_zoom_16_04_2024

Jau iepriekš ziņots, ka ir izsludināts Latvijas Universitātes un Banku augstskolas Akadēmiskās karjeras doktorantu un zinātnes doktora grāda pretendentu doktorantūras grantu konkurss. Grantu konkursā drīkst piedalīties Latvijas Universitātes un Banku augstskolas doktoranti – doktora studiju programmās studējošie un zinātnes doktora grāda pretendenti zinātniski pētnieciskā darba veikšanai Latvijas Universitātē un Banku augstskolā, kuri kā zinātnes doktora grāda pretendenti ir sekmīgi pabeiguši Latvijas Universitātes vai Banku augstskolas doktora studiju programmu, kā doktoranti ir sekmīgi nokārtojuši visas doktora studiju programmā iepriekš paredzētās prasības un saistības atbilstoši studiju plānam uz konkrēto studiju periodu.

Pieteikšanās ir atvērta līdz 2024. gada 22. aprīlim.

Plašāk šeit: https://www.ba.lv/augstskola/zina/doktorantus-un-zinatnes-doktora-grada-pretendentus-aicina-pieteikties-grantu-konkursam/ 

NOLIKUMS

Grantu konkursu Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros organizē Latvijas Universitāte un Banku augstskola.