Tiek organizēta diskusija par Banku augstskolas izaicinājumiem pārmaiņu laikā augstākajā izglītībā

15.09.2020.

Banku augstskola uzsāk rīta sarunu ciklu, kurā augstskolas absolventi un studenti diskutēs par  Banku augstskolas izaicinājumiem pārmaiņu laikā augstākajā izglītībā.

Plānotajā sarunu ciklā šī būs pirmā tikšanās un tā notiks sadarbībā ar Attīstības finanšu institūciju Altum. Pasākums norisināsies piektdien, 18.septembrī plkst.10.00 Altum telpās Doma laukumā 4, Rīgā.

Ņemot vērā globālās norises un gaidāmās pārmaiņas augstākajā izglītībā, Banku augstskola pulcēs redzamākos finanšu un citās nozarēs Latvijas un starptautiska mēroga uzņēmumos un organizācijās strādājošos absolventus ar augstākā līmeņa vadības pieredzi, lai diskutētu par Banku augstskolas attīstības stratēģiju un nākotnes uzdevumiem, augstskolas un absolventu sadarbības pilnveidošanu un dažādošanu. Sarunā piedalīsies Banku augstskolas un Altum vadība, absolventi, studenti un Senāta pārstāvji.

Galvenie sarunu rosinošie jautājumi ir šādi:

  • Ko ir devušas studijas Banku augstskolā absolventiem, kuri ir sasnieguši noteiktu statusu, vadot respektablus uzņēmumus un publiskā sektora institūcijas?
  • Kā absolventi var ietekmēt savas augstskolas zīmola vērtību? Kādi ir nosacījumi, lai absolventi to būtu motivēti darīt?
  • Vai ir kādi Banku augstskolas sasniegumi, kas varētu  radīt impulsu īpaši uzsvērt piederību Banku augstskolas absolventu kopienai?
  • Kā absolventu faktors var ietekmēt augstskolas attīstību dažādu ārējo pārmaiņu nosacījumos (piemēram, iekļaušanās augstskolas padomes izveidē, pārstāvošo uzņēmumu un augstskolas sadarbības sekmēšana u.c.) ?

Sarunas gaitā gūtie secinājumi un priekšlikumi būs pieejami Banku augstskolas mājas lapā un plašsaziņas līdzekļos.

Plašāka informācija Banku augstskolā e-pastā: ba@ba.lv