Tatjanai Volkovai Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas gada balva!

18.02.2022.

Šodien, 18. februārī Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas (LAPA) balsojumā 2021. gada balva par ieguldījumu ir piešķirta Banku augstskolas profesorei Tatjanai Volkovai. LAPA gadskārtējās konferences laikā šī balva šodien attālināti tika izziņota un pasniegta mūsu augstskolas profesorei.

Prof. Tatjana Volkova LAPA gada balvai tika nominēta par ar aktīvo dalību Augstākās izglītības padomē (AIP) – 2021. gadā AIP bija 25 gadu jubileja. Nominācijā tika ņemta vērā prof. T. Volkovas starptautiskā sadarbība un dalība dažādās organizācijās Latvijā.

Prof. T. Volkova, saņemot balvu pateicās saviem kolēģiem un profesionālās vides pārstāvjiem, sakot:

“Zināšanu kalnā kāpjot, paveras arvien plašāki apvāršņi un jaunas virsotnes kas mudina uzzināt vēl vairāk! Paldies jums visiem par konstruktīvo sadarbību šo daudzo gadu garumā! Vēlos visiem pateikties, jo bez Jūsu koleģiālā atbalsta būtu neiespējami sekmīgi darboties Latvijā un starptautiskajā līmenī! LAPA gada balvas saņemšana uzliek arī pienākumus godam pārstāvēt Banku augstskolu un Latvijas augstskolu profesoru intereses arī turpmāk gan Latvijā, gan arī ārpus tās.”

Banku augstskolas profesore T. Volkova aktīvi darbojas AIP jau kopš 2012. gada T. Volkova ir ilggadēja LAPA Valdes locekle. No 2015. gada līdz 2020. gadam strādāja Studiju akreditācijas komisijās un Studiju programmu licencēšanas komisijās. Patlaban prof. T. Volkova ir Studiju kvalitātes komisijas priekšsēdētāja.

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Apsveicam kolēģi un sakām paldies profesorei Tatjanai Volkovai par lielo ieguldījumu augstākajā izglītībā un par dalīšanos ar savām zināšanām, lai arī Banku augstskola iegūtu svarīgu informāciju par augstākās izglītības aktualitātēm, attīstības tendencēm un varētu ieviest jaunas pieejas, procesus un programmas Banku augstskolā!”

Prof. T. Volkova aktīvi darbojas kā eksperte studiju un kvalitātes novērtēšanas aģentūru novērtēšanā, kā arī institucionālā AII kvalitātes novērtēšanā ārpus Latvijas pārstāvot vairākas starptautiskās kvalitātes novērtēšanas aģentūras no Horvātijas, Gruzijas, Kazahstānas, Slovēnijas, Beļģijas, Igaunijas un Ganas. Pēdējo 20 gadu laikā ir piedalījusies AI kvalitātes novērtēšanā Eiropā, Āfrikā, Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā un Vidusāzijā – kopā vairāk nekā 30 valstīs. Vadījusi kvalifikācijas paaugstināšanas seminārus AII personālam Azerbaidžānā, Libānā, Jordānijā, Kosovā, u.c.

Kopš 2011. gada prof. T. Volkova Ir Eiropas Universitāšu Asociācijas Institucionālās novērtēšanas programmas (EUA IEP) eksperte un Vadības komitejas priekšsēdētāja. Jau astoto gadu ir Šveices akreditācijas padomes locekle.

Paralēli prof. T. Volkova ir vadījusi nodarbības gan Latvijas augstskolās, gan ārpus Latvijas – Kazahstāna, Šveicē, Vācijā un citās valstīs gan maģistra, gan doktora līmeņa studentiem par inovāciju vadīšanu, stratēģisko vadīšanu, u.c. tēmām. Ir vairāku zinātnisko rakstu, u.c. publikāciju autore. Prof. T. Volkovas vadībā ir sekmīgi aizstāvēti 10 promocijas darbi ne tikai Latvijā, bet arī Šveicē.

Sveicam Banku augstskolas profesori Tatjanu Volkovu ar augsto LAPA saimes atzinību un vēlam panākumus turpmāk!