Svinīgie pasākumi pirmo kursu studentiem notiks klātienē laikā no 1. līdz 11. septembrim

03.09.2021.

Pirmo kursu studentiem 2021./2022. akadēmiskā gada studiju sākuma svinīgie pasākumi jeb studentu satikšanās ar savas studiju programmas direktoru, kursabiedriem un studenta apliecības izsniegšana, notiks no 1. līdz 11. septembrim Banku augstskolā klātienē, bet katrai grupai savā laikā.

! Lūgums katrai studiju grupai ierasties norādītajā dienā laikus un ieņemt sēdvietas, lai plānotajā laikā varētu sākt pasākumu. !

Septembra pirmās studiju nedēļas pasākumu norises grafiks: 

Piektdiena, 3.septembris
(Pasākuma norises vietu skatīties Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā (BAIS).)

 • Maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” pirmā kursa studentiem plkst. 17:00;
 • Maģistra studiju programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbība” pirmā kursa studentiem plkst. 17:00;

Sestdiena, 4.septembris
(Pasākuma norises vietu skatīties Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā (BAIS).)

 • Pirmā līmeņa profesionālā studiju programmas “Grāmatvedība un finanses” pirmā kursa nepilna laika  un bakalaura studiju programmas “Finanses” pirmā kursa nepilna laika studentiem plkst. 9:00;

Sestdiena, 11.septembris
(Pasākuma norises vietu skatīties Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā (BAIS).)

 • Maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” pirmā kursa studentiem plkst. 12:30–13:30;
Jau notikušie pasākumi 2021/2022 ak.gada iesākšanai:

 Trešdiena, 1.septembris:
(Banku augstskolas iekšpagalms Skanstes ielā 43.)

 • Bakalaura studiju programmas “Finanses” pirmā kursa dienas laika studentiem plkst. 10:00;
 • Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” pirmā kursa dienas laika studentiem plkst. 12:00;
 • ERASMUS pirmā kursa studentiem plkst. 14:00;
 • Bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” pirmā kursa studentiem plkst. 15:00;
 • Bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses” pirmā kursa studentiem plkst. 16:00;
 • Maģistra studiju programmas “Finanses” pirmā kursa studentiem plkst. 17:00;
 • Maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” pirmā kursa studentiem plkst. 19:00;

Ceturtdiena, 2.septembris
(Pasākuma norises vietu skatīties Banku augstskolas Informatīvajā sistēmā (BAIS).)

 • Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” pirmā kursa vakara un tālmācības studentiem plkst. 18:00;