Šveices Biznesa skola saņem institucionālo akreditāciju

01.12.2021.

Banku augstskolas ilggadējs partneris Šveices Biznesa skola (SBS Swiss Business School) ir saņēmusi Šveices Akreditācijas padomes (Swiss Accreditation Council) institucionālo akreditāciju kā lietišķo zinātņu universitātes institūts saskaņā ar Šveices “Augstākās izglītības likumu” (The Higher Education Act – HedA). Akreditācija piešķirta pēc visaptveroša kvalitātes novērtēšanas procesa, ko veica Akreditācijas un kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (AAQ).

Dr. Karls Olsens, Šveices Biznesa skolas Uzraudzības padomes prezidents ir gandarīts par sasniegto:

«Novērtēju šo rezultātu un uzskatu, ka mūsu praktiski orientētā izglītība veicina dažādību Šveices izglītības tirgū. Sirsnīgi pateicamies visām līdzdalības pusēm, kas devušas savu ieguldījumu šāda rezultāta sasniegšanā!»

Dr. Līga Peiseniece, Banku augstskolas rektore: 

«Tā ir gan atzinība veiktajam darbam, gan kvalitātes apliecinājums Šveices biznesa skolā piedāvātajām studijām. Arī mēs Banku augstskolā novērtējam šo sasniegumu, no sirds priecājamies un apsveicam savu partneri!  Piecpadsmit sadarbības gadu laikā esam pārliecinājušies par Šveices Biznesa skolas augsto studiju kvalitāti, izcilajiem docētājiem un mūsu sadarbības pozitīvo efektu.»

Institucionālā akreditācija piešķirta pēc vietējās un starptautiskās ekspertu grupas kopīga ieteikuma. Tostarp ekspertu grupa secināja, ka Šveices Biznesa skolas uzmanības centrā ir studentu intereses un vajadzības, un tās studiju programmas ir «ļoti praktiski orientētas».

Starptautisko mācībspēku un ārvalstu studentu klātbūtne veido tādu akadēmisko vidi, ko augstu novērtē studenti kā papildu iespēju.

Vairāk par Šveices Biznesa skolu: https://www.sbs.edu/