Studiju prorektora amatā darbu sāk Biruta Dzērve

17.12.2020.

Banku augstskolas Senāts 15.12.2020. sēdē vadības komandā studiju prorektores amatā apstiprināja docenti Birutu Dzērvi. Studiju prorektores amatā B.Dzērve darbu sāka 16.12.2020.

Biruta Dzērve uzsver: “Visas savas profesionālās karjeras gados esmu dzīvojusi un darījusi sev nozīmīgas lietas ar sajūtu, kuru vislabāk raksturo šis G.K. Čestertona teiciens – Ja kaut ko ir vērts darīt, tad tikai ar degsmi! Tā arī turpināšu, un paldies kolēģiem par atbalstu!”

Līdz šim B. Dzērve bija Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras docente un vairāku studiju programmu direktore. B. Dzērve ir sākusi strādāt Banku augstskolā 2000. gada janvārī, bet 2004. gada 1. septembrī jau darbu turpināja kā Finanšu katedras vadītāja. Docente B.Dzērve bijusi pirmā līmeņa studiju programmas „Grāmatvedība un finanses”, bakalaura studiju programmas „Finanses” un maģistra studiju programmu „Finanses” un „Finanšu vadība” direktore.