Studentu pētniecībā uzmanība vides ilgtspējai un elektromobilitātei

19.08.2021.

Banku augstskolas ikgadējā studentu konferencē (11.06.2021.) tika prezentēti studentu veiktie pētījumi zinātnieka individuālā projekta ietvaros saistībā ar LZP Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku” (Nr. lzp-2020/2-0317) īstenošanu. Studentu darbi tika veltīti tādiem svarīgiem vides jautājumiem kā transporta attīstības un vides līdzsvarotība un elektromobilitātes iespējas, kā arī finanšu ilgtspējas veicināšana, ieguldot vides, sociālajā un pārvaldības jomā.

Profesionālā maģistra studiju programmas “Finanšu vadība” studente Marta Vainovska dalījās ar pētījumu “Elektromobilitātes nozares un tās atbalsta mehānismu attīstība Eiropā un Latvijā: COVID-19 ietekme”. Šo darbu Valsts pārbaudījumu komisija novērtēja ar izcilu vērtējumu (darba vadītāja – prof. Inese Mavļutova).

Stāsta Marta Vainovska:

“Pētot COVID-19 ietekmi uz elektromobilitātes nozares attīstību, vēlējos izcelt elektriskos transportlīdzekļus kā instrumentu “Eiropas zaļā kursa” klimata neitralitātes mērķa sasniegšanai, atsaistot ekonomikas izaugsmi no resursu patēriņa. Naftas tirgus cenas kritums COVID-19 pārvietošanās ierobežojumu dēļ pierādīja, ka neatjaunojamo energoresursu tirgus ir pārāk nestabils, lai būtu pamats jebkurai ilgtspējīgai ekonomikai. Šie apstākļi ir pozitīvi ietekmējuši elektromobilitātes nozares attīstību COVID-19 pandēmijas laikā un apstiprinājuši ilgtspējas kā kritērija piemērošanas būtiskumu periodā, kurā sākam atgūties no pandēmijas izraisītajām sekām un īstenot nepieciešamās pārmaiņas.”

Savukārt profesionālā bakalaura studiju programmas “Finanses” studenti Kārena Karlīna Danenberga, Sabīne Kaiva Uzulniece, Marta Natālija Vanaga, Kristers Ķeveris un Mareks Rastopčins prezentēja pētījumu “Finanšu pratības paaugstināšanas iespējas investējot vides, sociālajā un pārvaldības jomā COVID-19 apstākļos”, kurš arī ir saņēma izcilu vērtējumu (darba vadītāja – prof. Inese Mavļutova).

Kārena Karlīna Danenberga secina, ka veikt pētījumu par finanšu pratības paaugstināšanu un ilgtspējīgām investīcijām pandēmijas apstākļos bija īpaši izaicinoši un izglītojoši:

“Lai arī šī tēma sabiedrības vidū ir aktualizēta jau iepriekš, pandēmijas ietekmē iedzīvotāju paradumi un uzskati ir strauji mainījušies, kas skaidro to, ka ne visas darbā izvirzītās hipotēzes tika apstiprinātas. Tieši šī aspekta dēļ darba izstrādes process bija tik aizraujošs un pārsteidzošs.”

Profesionālā bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” studenti izstrādāja pētījumu “Covid-19 ietekme uz ilgtspējīgu transporta lietošanu un elektromobiļu pieprasījumu Latvijā” (darba vadītāja – lektore un projekta pētniece Inga Uvarova).

Inga Uvarova uzsvēra, ka no pētījumu rezultātiem izriet, ka elektroauto būtiski ļaus ietaupīt degvielas izmaksas, kā arī auto uzpildes stacijā pavadīto laiku – gadā var ietaupīt aptuveni 15 stundas:

“Latvijā tuvākajā desmitgadē ir mērķis palielināt elektroauto īpatsvaru, bet šobrīd viens no būtiskiem šķēršļiem ir elektroauto uzlādes infrastruktūras trūkums, it īpaši daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem. Tomēr no pētījuma var secināt, ka Latvijas iedzīvotājiem ir interese par elektroauto, un gandrīz puse respondentu apsver elektroauto iegādi turpmāko 10 – 15 gadu laikā.”

Zinātnieka individuālā projekta ietvaros, realizējot LZP FLPP “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīga patēriņa uzvedību un aprites ekonomiku”, studentu pētniecības darbi ir arī veids kā sniegt ieguldījumu dažādu nozaru attīstībai – jaunu pakalpojumu izstrādei un esošo pilnveidei. Tāpat dalība konferencē ir sniegusi ne tikai iemaņas sava darba un pētījumu rezultātu aizstāvēšanā, bet arī prasmes, kuras būs noderīgas karjeras izaugsmē, jo tā ir bijusi studentu redzesloka paplašināšana.