Garajos sagatavošanas kursos iespējams papildināt zināšanas vairākos mācību priekšmetos

10.09.2014.

Tie vidusskolu pēdējo klašu skolēni un vidusskolu absolventi, kuri vēlas nostiprināt un papildināt zināšanas matemātikā, angļu valodā, ekonomikas  un biznesa pamatos, apdrošināšanā, finansēs un banku zinībās, aicināti pieteikties Banku augstskolas organizētajos garajos sagatavošanas kursos. Kursi notiks no 2014.gada oktobra līdz 2015.gada martam.

Kursu mērķi ir palīdzēt sagatavoties valsts centralizētajiem eksāmeniem, matemātikā un angļu valodā, sniegt zināšanas biznesa ekonomikas pamatos, iepazīstināt ar banku un citu finanšu institūciju darbību, kā arī iepazīstināt ar prasībām, kādas izvirzītas Banku augstskolas reflektantiem.

Sagatavošanas kursu noslēgumā dalībniekiem ir iespēja kārtot pārbaudījumus testa veidā visos minētajos priekšmetos un saņemt sertifikātu, kas sniedz priekšrocības, lai iestātos Banku augstskolā.

Kursi ilgst no oktobra līdz martam, un ir iespējams izvēlēties sev ērtāko apmeklējuma grafiku: nākt uz kursiem katru nedēļu, piektdienu vakaros, vai arī katru otro sestdienu. Abām grupām nodarbības notiks arī rudens un pavasara brīvlaikā.

Nodarbības sākas jau 10.un 11.oktobrī!

Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā: https://www.ba.lv/node/107

Banku augstskolas

Komunikācijas un mārketinga daļa

67709290, 26331378,

www.ba.lv