Studentiem: studiju programmu budžeta vietu konkursa rezultāti

08.08.2022.

Profesionālo bakalaura un maģistra studiju programmu konkursa
uz studijām valsts finansētajās studiju vietās rezultāti

Pamatojoties uz  Banku augstskolas Valsts finansēto studiju vietu piešķiršanas komisijas sēdes 2022.gada 27.jūlija sēdes lēmumu, protokols Nr.1, valsts finansētās studiju vietas 2022./2023.ak g. tiek piešķirtas:

Profesionālajā bakalaura studiju programmā “FINANSES”:
Studējošais Vidējā svērtā atzīme

2.kurss

2F/1 9,675
2F/2 9,575
2F/3 9,575
2F/4 9,225

3.kurss

3F/1 9,525
3F/2 9,225
3F/3 9,063
3F/4 9,063
3F/5 9,050
3F/6 9,000
3F/7 8,900

4.kurss

4F/1 9,516
4F/2 9,383
4F/3 9,016
4F/4 8,966
Profesionālajā bakalaura studiju programmā “RISKU VADĪBA UN APDROŠINĀŠANA”
Studējošais Vidējā svērtā atzīme

4.kurss

4RVA/1 9,300
4RVA/2 9,150
4RVA/3 9,042
Profesionālajā bakalaura studiju programmā “BIZNESA PROCESU VADĪBA”
Studējošais Vidējā svērtā atzīme

2.kurss

2BPV/1 9,325
2BPV/2 9,300
2BPV/3 9,250
2BPV/4 9,175

3.kurss

3BPV/1 9,300
3BPV/2 9,143
4.kurss
4BPV/1 9,082
4BPV/2 8,951
  Profesionālajā bakalaura studiju programmā “FINANŠU PĀRVALDĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS”
Studējošais Vidējā svērtā atzīme

2.kurss

2FPS/1 8,8462
2FPS/2 8,5641

3.kurss

3FPS/1 9,3077
3FPS/2 9,1795

4.kurss

4FPS/1 9,5
4FPS/2 8,4
Profesionālajā maģistra studiju programmā “KIBERDROŠĪBAS PĀRVALDĪBA”
Studējošais Vidējā svērtā atzīme

2.kurss (studijas uzsāka 2021.gada septembrī)

2MKP/1 9,818
2MKP/2 9,727
2MKP/3 9,545
2MKP/4 9,272
2MKP/5 9,136
2MKP/6 8,773

3.kurss (studijas uzsāka 2021.gada februārī)

2MKP9(3MKP9)/1 8,3

3.kurss (studijas uzsāka 2020.gada septembrī)

3MKP4/1 9,3