Studenti savos kvalifikācijas un maģistra darbos pēta finanšu un uzņēmējdarbības jomā aktuālas tēmas

28.01.2015.

Janvārī Banku augstskolā savus kvalifikācijas un maģistra darbus aizstāvējuši 69 studenti, kuri absolvēs  I.līmeņa studiju programmu „Banku darbība” un maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība”, „Finanses”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņēmējdarbība” un „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”.

Banku augstskola ir lepna un gandarīta par studentiem, kuri savos  noslēguma darbos, pētot finanšu un uzņēmējdarbības jomā aktuālas un nozīmīgas problēmas, spējuši apvienot teorētiskās zināšanas ar praktisko pieredzi, rezultātā saņemot visaugstāko novērtējumu.

Ar „izcili” novērtēts I.līmeņa studiju programmas „Banku darbība” studenta Jāņa Kāļa kvalifikācijas darbs „Hipotekāro kredītu nozīme mājsaimniecību dzīves apstākļu uzlabošanā Latvijā”, maģistra studiju programmas „Starptautiskās finanses un banku darbība” studentu Oļega Kononova maģistra darbs „Latvijas UPS ASC B2B klientu portfeļa diversifikācija minimāla apgrozījuma riska līmeņa sasniegšanai” un Dias Randev  Nissanka darbs „Biznesa procesu ārpakalpojumu izmantošanas stratēģijas vidējā lieluma uzņēmumu pakalpojumu sniegšanas nozarē Rietumeiropā”.

Maģistra studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” students Viktors Turlais saņēma izcilu vērtējumu par izstrādāto maģistra darbu „Organizācijas kultūras vadīšana konkurētspējas paaugstināšanai”, savukārt  Līga Sīle (maģistra studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”) izcili izstrādājusi maģistra darbu par tēmu „SIA Bite Latvija korporatīvo klientu lojalitātes noteikšana un palielināšanas iespējas”.

Gandrīz divdesmit studentu darbu veikums novērtēts ar teicamu atzīmi. Studenti savos studiju noslēguma darbos pētījuši kredītriska pārvaldības ietekmi uz bankas darbības rezultātiem, mājokļa kreditēšanas attīstības tendences, ārpakalpojumu centru attīstības potenciālu Latvijā, ārvalstu tiešo investīciju piesaistes un izmaksu organizēšanu Latvijā, korporatīvās sociālās atbildības ietekmi uz kredītiestādes finanšu rezultātiem, pasažieru eksprespārvadājumu uzņēmuma attīstīšanas iespējas Latvijā un daudzas citas tēmas.

Jau nākamnedēļ, 7.februārī, plkst.12.00, kinoteātrī „Splendid  Palace” notiks  I.līmeņa studiju programmu „Banku darbība” un maģistra studiju programmu „Starptautiskās finanses un banku darbība”, „Finanses”, Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņēmējdarbība” un „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” absolventu izlaidums.