Studenti maģistra darbos pievēršas līdz šim maz pētītām tēmām

20.10.2014.

15.un 16.oktobris bija īpaša diena Banku augstskolas studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” un „ Finanšu vadība” maģistra studentiem – viņi aizstāvēja savus maģistra darbus. Gandarījums par paveikto – milzīgs! Lielākā daļu darbu novērtēti ar „Ļoti labi”, „Teicami” un „Izcili!.

Valsts pārbaudījumu komisija augstu novērtēja Banku augstskolas studentu izstrādātos maģistra darbus, īpaši – oriģinālos pētījumus par līdz šim maz pētītām tēmām. Tā, visaugstāko novērtējumu saņēma studiju programmas „Inovatīvā uzņēmējdarbība” maģistrantes Elīnas Miķelsones darbs „Virtuālie ideju menedžmenta produkti: situācija un perspektīvas Latvijā” un Aritas Zvirgzdiņas – „Kvalitātes vadīšanas un inovācijas procesa pilnveidošanas virzieni uzņēmumā SIA „Baltic Taxi””. Kā izcils atzīts arī maģistra programmas „ Finanšu vadība” studenta Rolanda Bogdanoviča pētījums „Finanšu vadības efektivitātes novērtējums uzņēmumos AS „Grindeks” un AS „Olainfarm” un tās pilnveidošanas iespējas”.

Maģistranti savos darbos pētījuši SEO principu izmantošanu uzņēmumu atpazīstamības palielināšanai, biznesa modeļu inovācijas, to nodrošināšanas iespējas, kā arī jaunāko tehnoloģiju ieviešanas iespējas uzņēmumos. Analizējuši apdrošināšanas prēmijas riska faktorus obligātajā transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā, fizisko personu kredītspējas rādītājus un to ietekmi uz aizņēmēja kredītspēju, kā arī daudzas citas tēmas. Banku augstskola ir lepna par jums visiem! Paldies par ieguldīto darbu!

Esam laimīgas!” – pēc satraukuma pilnā un saviļņojošā notikuma  – maģistra darbu aizstāvēšanas, saka  Zane Zablovska, Ilze Jagučanska un Ineta Karvele.

Magistres