Studenti aicināti piedalīties Latvijas Bankas organizētajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā!

13.03.2015.

Lai veicinātu Latvijas un euro zonas tautsaimniecības makroekonomisko problēmu apzināšanu un analīzi un stimulētu augstāko izglītības iestāžu studentu pētnieciskās domas attīstību, Latvijas Banka izsludina studentu zinātniski pētniecisko darbu 2015.gada konkursu.

Konkursa darbam tiek piedāvātas 20 tēmas, bet darbā var tikt analizēta tikai viena no tām. Tēmu drīkst sašaurināt vai paplašināt, ja šāda nepieciešamība tiek pamatota.

Konkursa darbā jābūt izmantotām kvantitatīvām analīzes metodēm, tā apjomam un akadēmiskajam līmenim jāatbilst vismaz kursa darbiem izvirzītajām prasībām. Konkursa darbam jābūt rakstītam datorsalikumā latviešu vai angļu valodā.

Uzvarētājiem paredzēts piešķirt sešas godalgas, pirmās vietas ieguvējam – 2000 eiro.

Konkursa darbi iesniedzami Latvijas Bankā no 2015.gada 18. līdz 29.maijam papīra dokumenta un elektroniskā veidā.

Nolikums, darbam izvirzītās prasības un piedāvāto tēmu saraksts pieejams šeit: https://www.makroekonomika.lv/studentu-zinatniski-petniecisko-darbu-2015-gada-konkursa-nolikums

Rezultāti tiks publiskoti līdz 2015. gada 30. jūnijam Latvijas Bankas interneta vietnēs www.bank.lv un www.makroekonomika.lv.
Konkursa dalībnieki tiks aicināti uz diskusiju, kas tiks atspoguļota www.makroekonomika.lv.