Studējošie veido mārketinga kampaņas zināmos Latvijas uzņēmumos

01.03.2021.

Dažādu kursu BA studentiem brīvās izvēles kursā “Praktiskais mārketings” turpmākos divus mēnešus ir dota iespēja strādāt ar īstu Latvijā labi zināmu uzņēmumu oriģināliem uzdevumiem, lai veiktu nepieciešamās mārketinga izpētes vai pat izstrādātu konkrētu mārketinga kampaņu.

Vieslekcijas vada Katrīna Lapiņa, kura ir BA absolvente bakalaura un maģistra studiju programmā “Uzņēmējdarbības vadīšana”. Vieslektore  ar patiesu entuziasmu ir pievērsusies jaunajiem  pienākumiem savā studiju kursā un piesaistījusi konkrētus uzņēmumus – SIA Valmiermuižas alus, SIA Fazer Latvija, Promoty, SIA Omniva.

“Valmiermuižas alus” īpašnieks Aigars Ruņģis piedāvāja studentiem veidot kampaņu Valmiermuižas bezalkoholiskajam Kokmuižas alum. Viesis iedvesmoja BA studentus, jo motivēja ar latviskumu, pārliecībā fokusētu vīziju un savām ambīcijām sasniegt lielus mērķus. Viņš informēja studentus, ka maijā un jūnijā Valmiermuižas alus realizēs reklāmas kampaņu šim produktam un, ja studenti nāks ar vērtīgām idejām, labprāt tās iekļaus kampaņā. Līdz ar to pastāv liela iespēja pašiem studentiem iesaistīties kampaņas realizācijā.

Savukārt uzņēmums SIA Fazer Latvija jau otro gadu iesaistās šajā studiju kursā, un pieminēšanas vērts ir tas, ka šo uzņēmumu pārstāv  mārketinga vadītāja Zane Bērziņa, kas arī ir BA maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās industrijās” absolvente.

Studiju programmu direktore Laima Čable: “Esam gandarīti par Banku augstskolas bijušo studentu un absolventu izaugsmi, kas atkal atgriežas augstskolā, bet nu jau citā statusā – lai sniegtu studiju procesā pievienoto vērtību mūsu esošajiem studentiem, iesaistot viņus dažādos interesantos īstu uzņēmumu projektos.”