Starptautisku studiju pieredze maģistrantiem

17.11.2020.

Aizvadītajā nedēļas nogalē angļu valodā īstenotās maģistra studiju programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana” 1MVa un 1MVa4 grupu studentiem kopā ar Erasmus grupu 1ER2 notika lekcijas studiju kursā “Finanšu vadība” pie profesores Ineses Mavļutovas. Nodarbībās kā vieslektors bija uzaicināts sadarbības partneraugstskolas profesors Dimitrios Maditinos no Starptuatiskās Grieķijas universitātes. D. Maditinos ir Biznesa administrācijas nodaļas vadītājs un specializējies tieši biznesa administrācijā un informātikā. Nodarbībās, kas notika tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu, D. Maditinos studentus iepazīstināja ar tagadnes vērtības koncepciju finansēs, kā arī kapitāla izmaksu teoriju. Tāpat nodarbībās tika  izmantoti dažādi finanšu modelēšanas paņēmieni e-vidē. Nodarbības notika BA Starptautiskās vieslektoru nedēļas ievaros.