Starptautiskā vieslektoru nedēļa 2023 Banku augstskolā

09.10.2023.

Og Mandiono ir teicis: “Uzņemieties studenta attieksmi, nekad neesiet pārāk liels, lai uzdotu jautājumus, nekad neziniet pārāk daudz, lai uzzinātu kaut ko jaunu.”

No š. g. 16.oktobra līdz 20.oktobrim Banku augstskolas studentiem būs lieliska iespēju uzzināt ko jaunu un uzdot aktuālos jautājumus, piedaloties Banku augstskolas (BA) starptautiskajā vieslektoru nedēļā, kuras ietvaros lekcijas augstskolas studentiem lasīs 8 vieslektori no sadarbības partneru augstskolām Beļģijā, Čehijā, Igaunijā, Zviedrijā un Vācijā.

Starptautisko vieslektoru nedēļu BA rīko jau piecpadsmito gadu pēc kārtas. Studentiem tā ir lieliska iespēja gūt zināšanas un aktuālāko informāciju savā studiju nozarē, kas ir svarīgs priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā starptautiskā līmenī.Vieslektoru lekcijas iespēju robežās tiek plānotas atbilstoši BA piedāvāto studiju programmu priekšmetiem.

Vienlaikus, papildus plānotajām nodarbībām, aicinām jebkuru Banku augstskolas studentu apmeklēt arī citas interesējošas vieslektoru lekcijas.

Vieslektoru nedēļas programma:

PIRMDIENA

14:00-15:00 Tikšanās ar programmu direktoriem + “Erasmus bus stops” (Konferenču zāle, 1.stāva foajē)

 OTRDIENA

10:10-11:40 (505. auditorija) EC Value Added Tax: the VAT package (liability and place of supply of services) / Prof. Rudi Vandewal (Beļģija) Rudi Vadewal lekcijā “EK pievienotās vērtības nodoklis: PVN pakete (atbildība un pakalpojumu sniegšanas vieta)” studenti iegūs zināšanas par EK PVN paketes  struktūru, pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem, izvirzītajiem un piemērojamām likmēm.
12:20-13:50 (konferenču zāle) Leadership in a nutshell / Prof. Ben Dippe (Vācija) Ben Dippe lekcijā “Par līderību īsumā” studenti gūs iepazīs kādas ir nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai vadītu sekotājus vai organizācijas vai sabiedrības vai komandas locekļus. Kā attīstīt un uzlabot šīs prasmes, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.
12:20-13:50 (205. klausītava) International marketing – Standartisation vs. Adaptation /Prof. Marie Slaba (Czech Republic) Marie Slaba lekcijā “Starptautiskais mārketings – standartizācija/adaptācija” studenti uzzinās par iespējām uzņēmumiem izmantot vienu un to pašu mārketinga stratēģiju no vienas valsts uz otru un integrēt to dažādās kultūrās.

TREŠDIENA

18:00-19:30 (konferenču zāle) Strategic Management: Classical Theories and Methods are Obsolete / Prof. Bert Forschelen (Vācija) Profesora Bert Forschelen piedāvātajā lekcijā “Stratēģiskā vadība: klasiskās teorijas un metodes ir novecojušas”, studenti iepazīs aktuālās tendences stratēģiskās vadības teorijā un metodēs, kuras tiek izmantotas ir un aktuālas mūsdienu stratēģiskās vadības īstenošanas procesos.
18:00-19:30 (102. klausītava) Financial Literacy and Investing / Prof. Anu Olvik (Igaunija) Vieslektore Anu Olvik lekcijā “Finanšu lietpratība un investīcijas” studenti iepazīs kā šodien pieņemtie investīciju lēmumi ietekmē nodokļu saistības nākotnē, kurus ieguldījumu instrumentus vislabāk izmantot, veidojot uzkrājumus.
18:00-19:30 (205. klausītava) International Tax Law / Prof. Jorg Kroschel (Vācija) Vācu profesora Jörg Kroschelen lekcijā “Starptautiskās nodokļu tiesības” studentiem būs iespēja uzzināt aktuālitātes starptautisko nodokļu sistēmas procesos, kas izriet no vietējiem un starptautiskiem avotiem un attiecas uz nodokļiem pārrobežu situācijās.
19:40-21:10 (konferenču zāle) Strategic Management: Classical Theories and Methods are Obsolete  / Prof. Bert Forschelen (Vācija) Profesora Bert Forschelen piedāvātajā lekcijā “Stratēģiskā vadība: klasiskās teorijas un metodes ir novecojušas”, studenti iepazīs aktuālās tendences stratēģiskās vadības teorijā un metodēs, kuras tiek izmantotas ir un aktuālas mūsdienu stratēģiskās vadības īstenošanas procesos.

CETURTDIENA

10:10-11:40 (konferenču zāle) Shareholders and ownership structure/Corporate Governance  / Prof. Martin Abrahamson (Zviedrija) Profesora Martin Abrahamson lekcijā “Ieinteresētās puses un īpašumtiesību struktūra/Korporatīvā pārvaldība” studenti uzzinās kā atšķirt īpašumtiesību struktūru, ņemot vērā īpašumtiesību koncentrācijas līmeni un īpašnieka identitāti un kā to pielietot korporatīvās pārvaldības procesos.
10:10-11:40 (205. auditorija) Innovation and Entrepreneurship / Prof. Van Goolen Robrecht (Beļgija) Savukārt Robrecht Van Goolen piedāvātajā lekcijā “Inovācijas un uzņēmējdarbība” studentiem būs iespēja gūt informāciju par aktuālajām inovāciju tendencēm uzņēmējdarbībā, iepazīt dažādus inovāciju rīkus un pielietojamos modeļus, kā arī uzzināt par uzņēmējdarbības uzsākšanas ekosistēmu Beļģijā. Lekcijā vieslektors, nodrošinās arī iedvesmojošus materiālus un reālu projektu piemērus.

Novēlam visiem vērtīgām zināšanām un profesionāliem izaicinājumiem pilnu gaidāmo nedēļu starptautiskā gaisotnē!