Starptautiska pieredzes apmaiņa pētniecisku rakstu gatavošanā

03.03.2021.

Banku augstskolas akadēmiskais personāls 4. martā Erasmus+ programmas ietvaros pulcējas kopīgā pieredzes apmaiņas tiešsaistes lekcijā-sanāksmē “Kā veidot veiksmīgu zinātniski pētniecisko publikāciju?

Pieredzes apmaiņas lekcijas moderatore un BA projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Irīna Kukliča: ”Sadarbības veicināšana, regulāra pieredzes apmaiņa ar mūsu partneru augstskolām ir pati par sevi vērtība un tajā pašā laikā tā ir iespēja ik reizi paaugstināt mūsu akadēmiskā personāla prasmes šajā gadījumā – akadēmisko rakstu sagatavošanā un publicēšanā.”

Savā pieredzē ar Banku augstskolas docētājiem dalīsies profesors Rons Bergers, Izraēlas/Lielbritānijas pētnieks starptautiskajā mārketingā un vadībā, kurš šobrīd ir Bar-Ilan University  Izraēlā un Sheffield Hallam University starptautiskā biznesa virziena vadītājs Lielbritānijā, Londonā.

Profesors R.Bergers ir pieredzējis zinātnisko publikāciju sagatavotājs un aktīvi publicējas prestižos zinātniskos izdevumos, t.sk. Harward Business Review. Publicējis pētījumus par attīstības valstīm un to problemātiku – Indija, Ķīna, Arābu valstis un Krievija. Ieskats profesora R. Bergera zinātniski pētnieciskajā darbībā un publikācijās:  https://clb.ac.il/en/lecturers/ron-berger/

Iepriekšējās BA akadēmiskā personāla mācības nodrošināja  docētāju prasmju pilnveidi “Hibrīdlekciju sagatavošanā un vadīšanā”: https://www.ba.lv/augstskola/zina/docetaji-papildina-zinasanas-un-prasmes/