Starptautiskā mārketinga nedēļa Parīzē

12.04.2023.

Visa akadēmiskā gada garumā, Banku augstskolas studentiem tiek piedāvātas dažādas iespējas un viena no tām ir ne tikai iespēja studēt semestri Erasmus+ apmaiņas programmā, bet arī doties dažādās starptautiskajās nedēļās. Šīs ir lieliskas iespējas studentiem gūt jaunu pieredzi starptautiskā vidē, iepazīt citus studentus, kā arī uzlabot savas angļu valodas zināšanas.

Parīzē, Université Sorbonne Paris Nord, no 19. līdz 24. martam norisinājās Starptautiskā mārketinga nedēļa (IMW Paris 2023), kuras tēma bija Ilgtspējīga attīstība uzņēmumam Petit Forestier. Starptautiskajā nedēļā piedalījās 53 studenti no 11 augstskolām, ieskaitot 9 studentus no Banku augstskolas:

Emīlija Jurča (2.kurss), Baiba Sroža (3. kurss), Paula Tīruma (3. kurss), Marika Maslauska (3. kurss), Linda Solocka (3. kurss), Marija Magdalena Ļesņevska (4. kurss), Laura Krievkalne (4. kurss), Ņikira Kuprijanovs (4. kurss) un Hovhanness Zakoyan (4. kurss). Kopā ar studentiem devās Banku augstskolas docents Jānis Hermanis un Informāciju tehnoloģijas daļas Informācijas sistēmu projektu vadītājs Deniss Mihailovs, kuram bija iespēja novērtēt kā šāda veida pasākumi tiek organizēti, lai pilnvērtīgāk sniegtu atbalstu Biznesa nedēļām, kuras notiek Banku augstskolā.

Mārketinga nedēļas mērķi bija:

  • iepazīties ar ilgtspēju
  • risināt un piedzīvot reālu problēmjautājumu kopā ar uzņēmumu Petit Forestier
  • sadarboties starpkulturālās komandās angļu valodā
  • izbaudīt Parīzi

Savukārt starptautiskās nedēļas uzdevumi bija:

  • Pirms-uzdevums – Benchmarking: “Izpētīt un iegūt zināšanas par ilgtspējību aukstumapgādē pilsētā”
  • templeits – “Petit Forestier” palīdz saviem pircējiem noteikt savu oglekļa pēdas nospiedumu
  • templeits – Pielietojot Lean Canvas, prezentēt jaunu oglekļa samazināšanas piedāvājumu

Banku augstskolas docents Jānis Hermanis:

Mans ieguvums noteikti bija iegūt pieredzi tam, kā citās augstskolās tiek organizētas Biznesa nedēļas. Savukārt Banku augstskolas kā augstskolas ieguvums ir tas, ka studentiem tiek dota iespēja nepastarpināti, ārpus ierastās vides strādāt komandā ar līdz tam nezināmiem cilvēkiem kopīgā mērķa sasniegšanā. Tā ir unikāla pieredze, ko aicinām izmantot katram studentam.