Šodien, 2.februārī, darbu sāk Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

02.02.2015.

Studiju kvalitātes paaugstināšanās, līdzsvarota nepieciešamo speciālistu sagatavošana, resursu koncentrācija un efektīva finanšu līdzekļu izmantošana – tādi būs galvenie ieguvumi, Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu iekļaujot Banku augstskolas struktūrā. Banku augstskolas aģentūra „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža” šodien, 2015.gada 2.februārī, oficiāli uzsāk savu darbību.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstskola, kura piedāvā iegūt starptautisku finanšu un biznesa izglītību 1.līmeņa profesionālās augstākās, bakalaura, maģistra un doktora studiju līmenī – kopskaitā 15 programmās. Savukārt Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža jauniešiem ar iegūtu pamata izglītību piedāvās mācīties profesionālās vidējās izglītības programmās „Grāmatvedība” un „Komerczinības’, bet ar iegūtu vidējo izglītību – 1.līmeņa programmās „Mārketings un reklāma” un „Komercdarbība”. Koledžas abu līmeņu programmās studējošajiem tiks nodrošinātas valsts budžeta finansētās studiju vietas un stipendijas.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžā studējošajiem tiek nodrošināti pilnvērtīgi studiju apstākļi, augstāka zināšanu kvalitāte, kā arī plašākas iespējas iesaistīties studiju un ārpusstudiju aktivitātēs. Jauniešiem būs iespēja izmantot Banku augstskolas materiāli tehnisko bāzi, bibliotēku, sporta zāli un dienesta viesnīcu, kas atrodas blakus studiju vietai.

Rīgas Uzņēmējdarbības koledža līdz šim atradās Rīgā, Hanzas ielā 22, kur nebija piemēroti apstākļi mācību procesa īstenošanai, koledžai nebija arī savas sporta zāles un lasītavas, uz dienesta viesnīcu vajadzēja doties ar sabiedrisko transportu.. No šodienas visa Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas darbība norit jaunajās telpās – K.Valdemāra ielā 163, blakus Banku augstskolas ēkai K.Valdemāra ielā 161. 2014.gadā Banku augstskola jaunajā ēkā ieguldījusi nopietnas investīcijas, lai gan augstskolā, gan koledžā studējošajiem nodrošinātu ērtus studiju apstākļus.

Nemitīgi pilnveidojot un attīstot ar finanšu un biznesa izglītību saistītās studiju programmas, Banku augstskola turpina ap sevi koncentrēt profesionālu un spēcīgu akadēmisko personālu un nostiprināt infrastruktūru, lai visos augstākās izglītības līmeņos nodrošinātu kvalitatīvas studijas ciešā saiknē ar reālo biznesa un finanšu vidi. Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas izveidošana ir nākamais attīstības solis, kas jauniešus jau vidusskolas posmā mērķtiecīgi mudinās savu karjeru saistīt ar finanšu un uzņēmējdarbības sfēru. Jaunās struktūrvienības izveide Banku augstskolai ir lieliska iespēja dalīties ar savu intelektuālo potenciālu, pieredzi pētniecībā un starptautiskajā sadarbībā.

Valdība lēmumu par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas iekļaušanu Banku augstskolas struktūrā pieņēma 2014.gada 29.jūlijā, nosakot, ka reorganizācija pabeidzama līdz 2015.gada 2.februārim. Līdz šim Rīgas Uzņēmējdarbības koledža atradās Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā.