Līdz 16. janvārim turpinās uzņemšana doktorantūrā (LV) – 50% atlaide studijām

08.12.2021.

Aicinām maģistra studiju programmu absolventus īstenot augstāko studiju līmeni un turpināt studijas Banku augstskolas doktorantūrā – piesakoties doktorantūrai (latv. val. grupai) 2021./2022.ak.g. un sākot studijas šajā gadā, ikvienam reflektantam tiks piemērota 50% atlaide doktorantūras studiju maksai visam studiju periodam. Banku augstskola īpaši gaida doktorantu pulkā savus maģistra studiju absolventus!

Pieteikšanās doktora studijām latviešu valodā un dokumentu iesniegšana turpinās līdz 16. janvārim, 2022.  Studiju sākums grupai latviešu valodā plānots 2022.gada 3.janvārī.

Studijas šajā akad. gadā Banku augstskolā plānotas tiešsaistē vai hibrīdnodarbību formā un arī klātienē, tiklīdz tas būs iespējams. Lekcijas ir ieplānotas katru otro nedēļas nogali – piektdienas vakars, pilna sestdiena un svētdiena.

Banku augstskolas doktorantūrā var iegūt zinātņu doktora grādu vadībzinātnē. Šī studiju programma tiek realizēta kopā ar Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolu RISEBA un sadarbībā ar Stockholm School of Economics in Riga (SSE Riga) un Kaiserslautern University of Applied Sciences (Vācija). https://www.ba.lv/studijas/programma/biznesa-vadiba/

Studiju programma ir  paredzēta speciālistiem ar darba pieredzi komercdarbības vadībā un organizāciju vadīšanā, tās mērķis ir sagatavot zinātņu doktorus, augstākās kvalifikācijas pētniekus un speciālistus Vadībzinātnes nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē, tādējādi stiprinot Vadībzinātni kā zinātņu nozari Latvijā un dodot nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības un uzņēmumu attīstībā Latvijā un Eiropā.

Lēmums par doktorantūras studiju maksas samazināšanu par 50% reflektantiem, kas uzsāk studijas doktorantūrā 2021./2022.ak.g., ir pieņemts Banku augstskolas Senātā. Atlaides piemērošana attiecas uz  visu studiju maksu doktorantūrā –  gan Latvijas reflektantiem, gan ārvalstu reflektantiem, t.sk. no valstīm ārpus Eiropas Savienības. Doktorantūrā studijas notiek latviešu vai angļu valodas grupās. https://www.ba.lv/studies/program/banking/

Piesakies šeit: Uzņemšana 2021