UZŅEMŠANA 2022 Banku augstskolā

27.05.2022.

UZŅEMŠANA 2022:

1.LĪMEŅA STUDIJAS

BAKALAURA STUDIJAS

MAĢISTRA STUDIJAS

DOKTORANTŪRAS STUDIJAS

Banku augstskola piedāvā izglītības iespējas visos studiju līmeņos. Sākumā par 1. un bakalaura studiju līmeņiem! 
(Klikšķini uz attēlu un uzzini par programmu vairāk!)

1. LĪMEŅA STUDIJU PROGRAMMA

 

Iegūsi kvalifikāciju: grāmatvedis

Iespējas turpināt studijas bakalaura studiju programmas “Finanses” 3. kursā.

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS

 

Iegūsi profesionālo bakalaura grādu Biznesa vadībā.

Pamatspecializācija pēc izvēles 3.studiju gadā:

 • klātienes plūsmai: uzņēmuma vadītājs, personāla vai tirgvedības (mārketinga) vadītājs
 • tālmācībai un ENG plūsmai: uzņēmuma vadītājs

 

Iegūsi profesionālo bakalaura grādu finansēs ar kvalifikāciju finansists

 

Papildu iespēja studiju laikā iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA profesionālo sertifikātu.

 

Dual Degree programme (angļu valodā, sadarbībā ar SBS Swiss Business School)

Awarded degrees:

 • Professional Bachelor’s degree in Finance from BASBF (EQF and LQF level 6)
 • Professional Bachelor’s degree in Business Administration from SBS

Iegūsti profesionālā bakalaura grādu datorsistēmās ar kvalifikāciju programmēšanas inženieris vai finanšu vadītājs.

 

Papildu iespēja studiju laikā iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA profesionālo sertifikātu.

 

KĀ PIETEIKTIES 1.LĪMEŅA VAI BAKALAURA STUDIJĀM?

 1. Pieteikšanās studijām no 5.-18.jūlijam vienotās uzņemšanas sistēmā (Portālā)Šeit arī varēsi redzēt konkursa rezultātus. 
 2. Reģistrējoties studijām, Portālā Tev būs jāveic reģistrācijas maksa – 35 eiro, neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi.Pēc elektroniskas pieteikšanās studijām no 2022. gada 12. līdz 18. jūlijam visiem reflektantiem, obligāti personiski jādodas uz Banku augstskolas vai kādu no pārējo augstskolu uzņemšanas punktiem, jāapstiprina pieteikums studijām augstskolā un jāuzrāda nepieciešamie dokumenti:
  • ◦ Pase vai Identifikācijas apliecība
  • ◦ Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu
  • ◦Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir), kā arī starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumus apliecinošus dokumentus (sertifikātus).
 3. Konkursa 1. kārtas rezultātus varēsi uzzināt 22. jūlijā no plkst. 17:00 portālā https://www.latvija.lv/studijas.
 4. Apstiprināt, atteikties vai pieteikties dalībai konkursa 2. kārtā varēsi no 22. jūlija (17:00) – 26. jūlijam (16:00).Konkursa 1.kārtā tiek vērtēts tikai Tavs pieteikums studiju programmā ar pirmo prioritāti:
 5. Ja Tu izturi konkursu, tad vari doties uz augstskolu slēgt studiju līgumu  laikā no 25.- 26. jūlija  plkst.17:00.  Ja neieradīsies laikā noslēgt studiju līgumu, tu automātiski zaudē savu vietu.
 6. Ja neesi izturējis konkursa 1.kārtu, Tev ir jāpiesakās konkursa 2.kārtai. Svarīgi arī atcerēties, ka, lai piedalītos 2.kārtā, Tev jāapstiprina sava dalība portālā https://www.latvija.lv/studijas. Ja to neizdarīsi noteiktajā termiņā – Tu vairs nepiedalīsies konkursā un Tavu vietu ieņems cits reflektantsKonkursa 2. kārta
 7. Ja 1.kārtā neizturi konkursu, obligāti piesakies, apstiprinot savu dalību, konkursa 2. kārtai portālā https://www.latvija.lv/studijas.*
 8. Konkursa 2. kārtas konkursa rezultātus varēsi uzzināt 26. jūlijā no plkst. 17:00 portālā https://www.latvija.lv/studijas. Ja Tu izturi konkursu, tad varēsi doties slēgt studiju līgumu no 27. līdz 29. jūlijam.

Sīkāk par pieteikšanās procesu: šeit!

LĪGUMA SLĒGŠANA

 1. Ja Tu esi izturējis konkursu 1.kārtā, tad dodies uz augstskolu slēgt studiju līgumu no 25. līdz 26. jūlijam.
 2. Ja Tu esi izturējis konkursu 2.kārtā, tad dodies uz augstskolu slēgt studiju līgumu no 27. līdz 29. jūlijam.
 3. Ierodoties augstskolā, lai noslēgtu studiju līgumu, Tev jāņem līdz šādi dokumenti:
  • ◦ Pase vai personas apliecību (eID);
  • ◦ Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu;
  • ◦ Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir), kā arī starptautisku testēšanas institūciju pārbaudījumus apliecinošus dokumentus (sertifikātus);
  • ◦ Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona – līdzi jāņem notāra apstiprināta pilnvara.

  Augstskolā tiks saglabātas šo dokumentu kopijas.

  Noderīgi: 


MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMAS

 

Programma sagatavo finanšu analītiķus

ar uzņēmumu finansiālās darbības stratēģijas izstrādāšanas, finanšu resursu piesaistes un optimālas izvietošanas prasmēm, kuri organizē un vada uzņēmuma finanšu darbību;

Programmas absolvents kļūst par augsti kvalificētu finanšu speciālistu darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī visu veidu

sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos.

Dual degree programme (angļu valodā, sadarbībā ar SBS Swiss Business School)

The programme is designed to equip students with global understanding, challenge and developments in a dynamic international finance, banking and business.

 

Programmas absolvents kļūst par augsti kvalificētu uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītāju

ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un inovāciju vadīšanā. Arī par uzņēmēju.

Programmas absolvents kļūst par augsti kvalificētu uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs. Arī par uzņēmēju.

Programma ir noderīga dažādu profesiju pārstāvjiem vadītāja kompetences paaugstināšanai;

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Vienīgā šāda veida starpdisciplinārā programma Latvijā.

 

KĀ PIETEIKTIES MAĢISTRA LĪMEŅA STUDIJĀM?

 1. Pieteikties profesionālā maģistra studijām iespējams no 2022. gada 1.aprīļa līdz 22. augustam:

  1. reģistrējies Banku augstskolas uzņemšanas sistēmā
  2. iesniedz:
  • ◦ augstāko izglītību apliecinošā dokumenta – diploma kopiju;
  • ◦ diploma pielikuma kopiju.

  Pēc dokumentu iesniegšanas Uzņemšanas komisija tos izskatīs un trīs darba dienu laikā sniegs atbildi par studiju iespējām izvēlētajā programmā.

 2. Pēc tam, lai pabeigtu reģistrāciju, būs jāveic reģistrācijas maksas – 45 eiro iemaksa. No reģistrācijas maksas atbrīvoti 2021./2022.ak. gada Banku augstskolas bakalaura studiju programmu absolventi.
 3. Pretendents, kurš vēlas studēt maģistra studiju programmā, var tikt aicināts uz pārrunām.

Sīkāk par pieteikšanās procesu: šeit!

LĪGUMA SLĒGŠANA

Konkursa rezultāti un informācija par līguma slēgšanu tiks paziņota katram pretendentam, nosūtot īsziņu uz tālruni vai norādīto e-pastu pēc Imatrikulācijas komisijas sēdēm.


DOKTORANTŪRAS STUDIJU PROGRAMMA:

 

 

Vairāk par doktorantūras programmu: šeit! 

Uzsākot studijas 2022.gadā, reflektants saņem 50% atlaidi studiju maksai. 

 


Piesakies studijām un kļūsti par vienu no #NEAPTURAMIE, aizpildot pieteikuma formu.

Informācija par studiju maksas atlaidēm: Banku augstskolas studiju maksas atlaides 2022./2023.akadēmiskajam gadam

Tie, kas savu diplomu saņems tikai šogad, tiks aicināti pieteikties studijām, izmantojot vienotās uzņemšanas sistēmu, sākot ar 2022.gada 5. jūliju.

Pašlaik aicinām pieteikties Banku augstskolas uzņemšanas sistēmā topošos studējošos, kuri savu iepriekšējo izglītību jau ir ieguvuši, un nepieciešamo izglītības līmeni apliecinošais dokuments ir saņemts un to tagad var iesniegt Banku augstskolā kopā ar pieteikumu.

 

Mēs saprotam, ka izvēlēties savu nākotnes ceļu  nav viegli. Apvienojot Banku augstskolas 30 gadu pastāvēšanas pieredzi un modernākās studiju pieejas, esam radījuši studiju programmas jaunajai biznesa un finanšu līderu paaudzei.

Ja vēl šaubies, tad pārliecinies par to ATVĒRTO DURVJU DIENĀS 2022!

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

“Šogad aprīlī iesākam studentu uzņemšanas procesu 2022./2023. akadēmiskajam gadam. Ja nepieciešamās izglītības dokuments ir iegūts, lai stātos augstskolā, tad nākamie studenti ir laipni gaidīti BA uzņemšanas portālā. Aicinām iepazīt mūsu studiju programmas Banku augstskolas rīkotajās tiešsaistes ATVĒRTO DURVJU DIENĀS un izdarīt savu izvēli jau tagad – pieteikties studijām Banku augstskolā! Iesākot uzņemšanas procedūru agrā pavasarī, jums būs iespēja saņemt individuālu, izvērstu informāciju par visām studiju programmām, labāk iepazīt Banku augstskolu ilgākā laika periodā un jau pamazām iejusties nākamā studenta lomā.”

Kļūsti par vienu no #NEAPTURAMAJIEM!


Jautājumu gadījumā nevilcinieties sazināties rakstot info@ba.lv vai zvanot +371 67360133.