Sākam īstenot Latvijas finanšu pratības stratēģiju 2021-2027

20.07.2021.

Latvijas finanšu pratības veicināšanas stratēģiskie partneri ir vienojušies īstenot jau otro stratēģiskās plānošanas dokumentu – nule kopīgā darba grupā izstrādāto “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģiju 2021-2027”. Šodien sākusies Memoranda parakstīšana, kurā tiek apliecināta apņemšanās veicināt labas naudas prasmes Latvijā, un šo vienošanos paraksta 20 stratēģiskie partneri – viņu vidū Banku augstskola.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:No šodienas ir sācies jauns posms Latvijas finanšu pratības veicināšanā – īstenosim jau otro  finanšu pratības stratēģisko dokumentu un vēl plašākā partnerības lokā. Banku augstskola ir bijusi šīs iniciatīvas dalībniece kopš pašiem pirmsākumiem 2014. gadā, veidojot pirmo stratēģiju, īstenojot aktivitātes Latvijas Finanšu pratības ikgadējās nedēļās. Toreiz bijām septiņi stratēģiskie partneri, kas paraksta pirmo memorandu, tagad esam jau divdesmit dalībnieki aktīvā sadarbībā un ceram uz mūsu pulka paplašināšanos! Esam priecīgi, ka mūsu Banku augstskolas komandā tagad strādā pirmās finanšu pratības stratēgijas izstrādes grupas vadītāja Ieva Upleja. Jaunās stratēģijas tapšanā lielu darbu paveikuši trīs mūsu kolēģi, paldies par ieguldījumu prorektoram Andrim Nātriņam, docētājām Elīnai Miķelsonei un Jekaterinai Kuzminai! Turpināsim iesākto jaunos formātos – pētīsim un analizēsim finanšu pratības būtiskākos jautājumus, izglītosim dažādas mērķauditorijas un dalīsimies ar partneriem, lai kopā veicinātu naudas prasmes Latvijā. Lai mums visiem izdodas!”

Partneri memorandā apņemas īstenot trīs stratēģiskos mērķus: uz ilgtspējību vērstu finanšu pratības kultūras un kompetenču pilnveidi; finanšu vides kvalitātes nodrošināšanu, kā arī finanšu pratības plānošanas ietekmes palielināšanu saskaņā ar valsts stratēģiskās plānošanas dokumentiem. Iecerēts arī plašāk un efektīvāk iesaistīt visas ieinteresētās puses finanšu pratības pilnveidē.

Sadarbības memorandu paraksta FKTK, Latvijas Banka, Ekonomikas ministrija, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Nodarbinātības valsts aģentūra, ” Finanšu nozares asociācija”, Latvijas Apdrošinātāju asociācija, Banku augstskola, Rīgas Tehniskā universitāte, Ekonomikas un kultūras augstskola, Akciju sabiedrība “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, AS “SEB banka”, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, “Swedbank” AS, SIA “Intrum Latvia”, “Junior Achievement Latvia”, “Global Shapers Community – Riga” projekts FinLit, Akciju sabiedrība “Citadele banka”, Baltic International Bank SE. Partneri veidos sadarbību Finanšu pratības darba grupā, kurā ik gadu tiks izveidots stratēģijas ieviešanas darbības plāns, analizēti rezultāti un īstenoti sadarbības projekti.

“Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2021–2027”:

https://www.finansupratiba.lv/strategija/

FKTK paziņojums plašsaziņas līdzekļiem par Memoranda parakstīšanu 20.07.2021.:

https://ej.uz/rd7y

Pamata kompetenču standarts finanšu pratībā pieaugušajiem: https://www.fktk.lv/wp-content/uploads/2019/05/STANDARTS_FINAL_22032017.pdf