Sadarbības līgums starp Banku augstskolu un “Accenture Latvia”

08.05.2019.

2019.gada 17.aprīlī tika parakstīts sadarbības līgums starp Banku augstskolu un “Accenture Latvia”. Sadarbības līguma parakstīšanu var uzskatīt par loģisku soli un turpinājumu jau esošai sadarbībai, kas ir ilgusi vairākus gadus un izpaudusies dažādos veidos. Kā, piemēram, “Accenture Latvia” ekspertu nodarbības, dalība Karjeras dienās, “Accenture Bootcamp” popularizēšana.

Līguma mērķis ir nostiprināt jau esošo sadarbību un pilnveidot to, īstenojot kopīgus pasākumus un projektus.

Accenture ir ļoti svarīga sadarbība ne tikai ar Latvijas IT augstskolām, bet ar akadēmisko vidi kopumā, tāpēc augstu tiek novērtēta abu pušu sadarbība. “IT nozare aizvien vairāk saplūst ar citām jomām, līdz ar to IT vairs nav tikai stāsts par IT, bet digitalizācijas vilnis – mākslīgais intelekts, lietu internets, automatizācijas risinājumi un blokķēdes risinājumi iekļaujās visās tautsaimniecības nozarēs. Accenture redz lielisku iespēju ikvienam no STEM un citām jomām, piemēram, finanšu sfēras ienākt IT nozarē. Izpratne par tehnoloģijām un digitālās iemaņas ne tikai noder, bet ir vajadzīgas ikvienā profesijā, neatkarīgi no tā, vai cilvēks strādā finanšu vai lauksaimniecības nozarē. Tāpat būtiski nodrošināt, lai studentiem būtu ieskats uzņēmējdarbības vidē – struktūrētos uzņēmumos, kuros tiek ievērotas likumdošanas prasības, labās prakses standarti, slēgti darba līgumi utt., lai veidotu apziņu studentos, kādam ir jābūt apzinīgam darba devējam,” skaidroja Accenture Personāla daļas vadītāja Latvijā Zanda Arnava.

Kā īpaši svarīgu ieguldījumu var uzsvērt “Accenture Latvia” iesaisti studiju procesā un programmu satura izstrādē. Banku augstskola augstu novērtē “Accenture Latvia” ekspertu vadītās nodarbības 2019.gada sākumā par tādām uzņēmējdarbībai nozīmīgām tēmām, kā  IT projektu vadīšana un inovācija, Dizaina domāšanas metodes, Agile projektu vadīšana, Oracle, CRM, SAP, Mākslīgais intelekts, Robotizācija un vēl citām tēmām.

Sadarbības kursa izstrādē piedalījās vairāki Accenture nodaļu eksperti, viens no viņiem ir Accenture Oracle izstrādes nodaļas vadītājs Latvijā Andrejs Ivanovs. “Mēs veidojām sadarbības kursu, lai ietvertu aktuālākās biznesa tendences un attīstības virzienus. Liels akcents tika veltīts Agile principiem, dizaina domāšanas metodēm, lai īsā laika sprīdī atrastu labākos iespējamos biznesa risinājumus gala lietotāju vajadzībām. Prakstiskais darbs deva iespēju studentiem iejusties IT sistēmu arhitekta lomā un pārliecināties, ka viņu risinājums ir labākais ne tikai no satura, bet arī no izmaksu viedokļa,“ pamatoja A.Ivanovs.

Līguma parakstīšanas pasākumā 2.kursa uzņēmējdarbības vadīšanas programmas studentes Amanda Kipena un Marija Griņāviča un 2.kursa finanšu programmas students Klāvs Ševčuns dalījās savos iespaidos par apgūto, kā arī atzina, ka jaunās zināšanas ir nozīmīgas un vērtīgas, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu.