Sadarbībā starp Banku augstskolu, RTU un fintech industrijas ekspertiem tiek pilveidota un aktualizēta kopīgā bakalaura studiju programma- “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”

07.02.2024.

30.janvārī Banku augstskolas un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) pārstāvji, tostarp studenti, kā arī fintech industriju pārstāvji tikās abu augstskolu kopīgi veidotās profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” (finanšu tehnoloģiju jeb fintech programma) konsultatīvās padomes sēdē.

Kaut arī studiju programma ir jauna, tā var lepoties ar studentu panākumiem, iesaistoties augsta līmeņa starptautiskos projektos (Valentīna Dzjumane  īstenoja praksi CERN, Šveicē), kā arī noslēguma darbos piedāvājot izstrādes ar augstu komercializācijas potenciālu. Kvalificētu, aktuālajām darba tirgus attīstības tendencēm atbilstošu speciālistu sagatavošanā ir ieinteresēti arī fintech nozares eksperti, tādēļ ir ļoti būtisks viņu ieguldījums un ieinteresētība studiju programmas pilnveidē.

Sēdē tika apspriesti studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”  attīstības plāni – tās plānotā īstenošana angļu valodā un aktualizēšana atbilstoši dinamiskajām izmaiņām finanšu tehnoloģiju jomā, abu augstskolu reformu perspektīvas un iespējas, kas no tām izriet tālākā šīs programmas attīstībā un internacionalizācijā, kā arī tika uzklausīti ekspertu viedokļi par programmu un tās pilnveides virzieniem. Programma tika vienprātīgi vērtēta kā ļoti nepieciešama finanšu industrijai, kopumā atzinīgi tika vērtēts tās saturs, kā arī izteikti ieteikumi virzieniem, ko un kā varētu attīstīt turpmāk.

Banku augstskolas un RTU kopīgi veidotās bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” absolventiem ir plašas iespējas strādāt fintech jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē. Tajā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu jomas speciālistiem.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kuri apvieno gan programmēšanas inženieru, gan finanšu vadības kompetences, profesionālajai darbībai Latvijā un ārvalstīs. Studiju programmas absolventi iegūst starpdisciplināras zināšanas un prasmes – viņi ir profesionāļi programminženierijas jomā, taču šo zināšanu klāstu papildina konkurētspējīgas iemaņas un kompetences finanšu vadībā. Līdztekus programmēšanas inženiera kvalifikācijai, studenti var iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Bakalaura studiju programmas konsultatīvās padomes sēdē piedalījās finanšu nozares pārstāvji Marine Krasovska, Latvijas Bankas Finanšu tehnoloģiju uzraudzības pārvaldēs vadītāja, Tīna Lūse, asociācijas “Fintech Latvia” vadītāja, Mārtiņš Bērziņš, AS “Citadele banka” Digitālās pieredzes attīstības daļas vadītājs, Karina Kazmina, Accenture Baltics Piegādes kontroles specializācijas jomas vadītāja, Vadims Zīlnieks, AS “LPB Banka” IT vadības departamenta bankas IS izstrādes nodaļas vadītājs, Zane Miltiņa, SIA “Dzing Finance” projektu direktore.

Banku augstskolu pārstāvēja studiju programmas direktors, Ekonomikas un finanšu katedras docents Dr. Andris Fomins, Banku augstskolas Padomes priekšsēdētāja vietnieks Andris Nātriņš, Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs, asociētais profesors Dr. Aivars Spilbergs un docente Gunta Innuse-Breidaka.

RTU pārstāvēja studiju programmas direktors, Datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes profesors Dr. Ingars Eriņš, Datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes dekāns, profesors Dr. Agris Ņikitenko, Datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes asociētais profesors Dr. Egons Lavendelis, Datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes profesore Dr. Alla Anohina–Naumeca un Datorzinātnes informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultātes pētnieks Dr. Māra Pētersone.

Programmā studējošos pārstāvēja Ilmārs Vīksna, Arta Beļavska, Gustavs Huhka un Ralfs Kazia.