RTU un Banku augstskola sadarbosies studijās, zinātnē un valorizācijā

23.01.2018.

“Šis ir īpašs brīdis, kad mēs ļoti nopietni sākam divu augstskolu sadarbību,” sacīja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis, otrdien, 23. janvārī, parakstot RTU stratēģiskās partnerības līgumu ar Banku augstskolu (BA) par RTU un BA sadarbību studijās, zinātnē un valorizācijā jeb inovācijā un tehnoloģiju pārnesē.

Augstskolu sadarbība nepieciešama, jo Latvijā studiju programmas dublējas vai arī ir šauri specializētas, taču darba tirgū aizvien pieprasītākas kļūst starpdisciplināras zināšanas, ko augstskolas studentiem var sniegt, veidojot kopējas studiju programmas un nodrošinot studentus ar darba tirgū nepieciešamajām iemaņām.

“Šis ir uz nākotni vērsts līgums, jo mūsu uzdevums ir veidot izglītības sistēmu, kas nav sadrumstalota un kur studiju programmu piedāvājums nepārklājas,” līguma parakstīšanas laikā akcentēja BA rektors profesors Andris Sarnovičs.

Abas augstskolas kopā var dot ieguldījumu Latvijas augstākās izglītības kvalitātes paaugstināšanā, jo RTU un BA katra savā jomā īsteno augstas kvalitātes studiju programmas, ko atzinīgi novērtējuši darba devēji, un kopēju programmu veidošana vēl vairāk stiprinās abu augstskolu studiju programmu kvalitāti, kā arī sekmēs mērķtiecīgāku piedāvājumu darba tirgum.

“Ja augstskolas sadarbojas, tad to potenciāls attīstās,” uzskata BA prorektors Andris Nātriņš, akcentējot, ka RTU kā sadarbības partnere jau iepazīta, veidojot kopēju profesionālo bakalaura studiju programmu “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, kurā, sadarbojoties abu augstskolu pārstāvēto nozaru atzītākajiem finanšu un informācijas tehnoloģijas profesionāļiem, tiks sagatavoti finanšu sistēmu programmatūras izstrādātāji. Ar BA jau daudzu gadus sadarbojas arī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte gan pētniecības projektos, gan arī docētāju apmaiņā.

Savukārt RTU attīstības prorektors Artūrs Zeps uzsvēra, ka augstskolām skats uz sadarbību ir plašs, ietverot arī kopēju infrastruktūras, piemēram, studentu viesnīcu un sporta infrastruktūras, izmantošanu, kā arī sadarbību iepirkumos, lai samazinātu izmaksas.

RTU un BA sadarbība iecerēta arī zinātnē un pētniecībā. Līgums paredz kopīgi izmantot RTU un BA resursus un intelektuālo potenciālu, lai uzturētu augsti attīstītu pētniecisko bāzi sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs, kā arī veicināt augstas kvalitātes starpdisciplināros lietišķos un fundamentālos zinātniskos pētījumus.

Abas augstskolas arī uzskata, ka kopīgus spēkus un iestrādes ieguldīs sadarbībā ar industriju, gan veidojot jaunus produktus, gan ieviešot tos tirgū. Iecerēts arī, ka, attīstot starptautiski konkurētspējīgas starpdisciplināras studiju programmas, abas augstskolas sadarbojoties veicinās augstākās izglītības un zinātnes eksportu.

Foto – RTU