BA, RTU un RSU paraksta sadarbības līgumu

31.10.2018.

2018. gada 31. oktobrī Banku augstskolas rektors profesors Andris Sarnovičs, Rīgas Tehniskās universitātes rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis un Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons parakstīja augstskolu sadarbības līgumu, kura mērķis ir nodrošināt saskaņotu darbību veikšanu kiberdrošības potenciāla pilnveidošanai Latvijā, izmantojot augstskolu stiprās puses un līdzšinējo pieredzi.

Dinamisku digitalizācijas procesu rezultātā gan Eiropas Savienības, gan arī Latvijas mērogā  arvien izteiktāk  izpaužas tas, nepietiekamais nodrošinājums ar atbilstošu  kiberdrošības kompetenču speciālistiem publiskā sektora organizācijās un privātā sektora uzņēmumos. Tāpēc studiju programmu un profesionālās pilnveides mācību programmu piedāvājuma veidošana ir īpaši nozīmīgs uzdevums augstskolām.

Lai paaugstinātu kiberdrošības kapacitāti Latvijā, līgums paredz sadarbību tādās jomās, kā kiberdrošības formālās izglītības satura nodrošināšana un pilnveide visu līmeņu studiju programmās, kvalitatīvas tālākizglītības (arī e-izglītības) sistēmas veidošana, pētniecība dažādu kiberdrošības aspektu izpētei, kā arī sabiedrības izpratnes veidošana par kiberdrošības jautājumiem.

Kiberdrošības funkciju nodrošināšanai nepieciešamās kompetences ietver plašu un daudzveidīgu zināšanu un prasmju spektru. Kaut arī to kodolu veido tehniskās kompetences, vienlaikus tā ir jāsaista ar plašāku sociālo un arī humanitāro disciplīnu ietvaros (pārvaldība, tiesības, ētika, socioloģija) veidojamu zināšanu, prasmju un vērtību kopumu. Tāpēc izcilu rezultātu kiberdrošības kompetenču jomās var panākt tikai spēcīgu partneru sadarbībā.

«Rīgas Tehniskās universitātes stiprā puse ir inženierzinātnes un augstās tehnoloģijas. Ar šīm jomām ir tieši saistīti kiberdrošības jautājumi, kam ir starpdisciplināra daba, jo to pamatā ir ne tikai pētniecība informācijas tehnoloģijā, bet arī, piemēram, enerģētikā un citās ar drošību saistītās jomās. Tāpēc Rīgas Tehniskā universitāte ir gatava sniegt savu ieguldījumu gan starpdisciplināros pētījumos, gan studiju programmu veidošanā, lai sadarbībā ar partneriem stiprinātu gan mūsu cilvēku, gan valsts aizsardzību,» uzsvēra RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

«Attīstoties digitālajai videi, pieaug dažādu ekonomisku un politisku mērķu vadīti kiberuzbrukumi. Trīs augstskolu kopējs ieguldījums kvalificētu speciālistu sagatavošanā mazinās iespējamā apdraudējuma risku gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā. Esam gandarīti par uzsākto savstarpējo sadarbību ar Rīgas Tehnisko universitāti un Banku augstskolu. Kopīgi veidosim studiju programmas un attīstīsim pētniecību kiberdoršībā,» uzsver RSU rektors profesors Aigars Pētersons.

Banku augstskolas rektors profesors Andris Sarnovičs norādīja: «Šīsdienas līguma parakstīšana nav tikai formāls solis, bet iznākums sadarbībai, kas ir īstenota jau līdz šim. Vēl jo vairāk – līgums ne tikai satur skaidrus soļus un uzdevumus pašām augstskolām, bet ir vēstījums valsts līmenī, ka trīs augstskolas ir gatavas piedāvāt risinājumus tik nozīmīgos jautājumos.»

Augstskolu sadarbības nozīmi apliecināja arī klātesošie ministriju pārstāvji – Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas Elektroniskās pārvaldes departamenta direktors Uģis Bisenieks un Aizsardzības ministrija KVD Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vecākā eksperte Zane Lepa.

Pasākuma ietvaros tika prezentēti arī praktiskās konferences “Kiberdrošības kompetences Latvijā: iespējas un izaicinājumi Eiropas Savienības kiberdrošības stratēģijas kontekstāsecinājumi.

Zīmīgi, ka līgums par kiberdrošības potenciāla pilnveidošanu Latvijā tiek parakstīts oktobrī – Eiropas kiberdrošības mēnesī.

Foto: RSU