Rīgas Tehniskā universitāte un Banku augstskola parakstīs stratēģiskās partnerības līgumu

22.01.2018.

Rīgas Tehniskā universitāte un Banku augstskola 23. janvārī, parakstīs stratēģiskās partnerības līgumu, kas paredz abu augstskolu sadarbību izglītībā, zinātnē un inovācijā.

Augstskolu sadarbība nepieciešama, jo Latvijā studiju piedāvājums ir sadrumstalots – studiju programmas dublējas vai arī ir šauri specializētas. Taču darba tirgū aizvien pieprasītākas kļūst starpdisciplināras zināšanas, ko augstskolas studentiem var sniegt, veidojot kopējas studiju programmas un nodrošinot studentus ar  darba tirgū nepieciešamajām iemaņām.

RTU un BA katra savā jomā īsteno augstas kvalitātes studiju programmas, ko atzinīgi novērtējuši darba devēji – Latvijas Darba devēju konfederācijas un portāla prakse.lv aptaujā RTU ieņem 1. vietu un BA atrodas topa pirmajā piecniekā. Sadarbība un kopēju programmu veidošana vēl vairāk stiprinās abu augstskolu studiju programmu kvalitāti un sekmēs mērķtiecīgāku piedāvājumu darba tirgum.

Iecerēts, ka, attīstot starptautiski konkurētspējīgas starpdisciplināras studiju programmas, abas augstskolas sadarbojoties veicinās arī augstākās izglītības un zinātnes eksportu.

RTU un BA sadarbība iecerēta arī zinātnē un pētniecībā. Līgums paredz kopīgi izmantot RTU un BA resursus un intelektuālo potenciālu, lai uzturētu augsti attīstītu pētniecisko bāzi sociālajās zinātnēs un dabaszinātnēs, kā arī veicināt augstas kvalitātes starpdisciplināros lietišķos un fundamentālos zinātniskos pētījumus.

Tāpat līgums paredz RTU un BA sadarbību inovāciju un tehnoloģiju pārnesē, sadarbojoties ar nozarēm, kurām ir augsts izaugsmes potenciāls.

Partnerības līgums ir tikai loģisks RTU un BA līdzšinējās sadarbības turpinājums – abas augstskolas jau uzsākušas kopējas profesionālās bakalaura studiju programmas «Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas» izveidi. Šajā programmā, sadarbojoties nozares atzītākajiem finanšu un informācijas tehnoloģijas profesionāļiem, tiks sagatavoti finanšu sistēmu programmatūras izstrādātāji. Līgumu par programmas veidošanu RTU un BA parakstīja 2017. gada oktobrī, un programmu studentiem varētu piedāvāt nākamajā studiju gadā.