Rektores stipendijas laureāte – Sigita Balts-Baltiņa

10.11.2022.

Sirsnīgi sveicam Banku augstskolas 3.kursa studenti Sigitu Balts-Baltiņu ar Banku augstskolas rektores Dr. Līgas Peisenieces stipendijas iegūšanu!

Jau kopš studiju sākuma, Sigita aktīvi darbojas Banku augstskolas Studējošo pašpārvaldē (BASP). Trīs gadu laikā ir palīdzējusi organizēšanā, kā arī pati ir organizējusi un vadījusi dažādus pasākumus kā studentiem, tā arī skolēniem. Viens no tiem ir uzņēmējdarbības veicināšanas konkurss Bizness24h.

Sigita raksta: “Turpināšu attīstīt sevi kā līderi. Esmu pārliecināta, ka komandas vadīšana un darbs ar personālu būs mana nākotne.”

Novēlam nezaudēt līderības dzirksti un turpināt darīt, lai sasniegtu savus mērķus! Apsveicam!

Pateicamies rektorei Dr. L. Peiseniecei par aktīvo Banku augstskolas studentu atbalstīšanu, jau otro gadu piešķirot stipendiju 2400 euro apmērā no personīgiem līdzekļiem.


Šoruden ir otrā reize, kad Banku augstskolā tika izsludināta pieteikšanās Banku augstskolas rektores dr. Līgas Peisenieces īpaši dibinātajai stipendijai, kura tiek organizēta kopā ar nodibinājumu “Vītolu fonds”. 

L. Peisenieces stipendija tiek piešķirta vienam profesionālās bakalaura programmas studentam (otrajā, trešajā vai ceturtajā studiju gadā), kurš

 • iepriekšējā studiju periodā ir uzrādījis augstus sasniegumus studijās
 • nesaņem citu ziedotāju stipendiju studijām
 • nav akadēmisko vai finansiālo parādu
 • neatrodas akadēmiskajā atvaļinājumā
 • iepriekšējā vai iepriekšējos akadēmiskajos gados veicis kādu no šiem darbiem:
  • vadījis augstskolas studējošo pašpārvaldi
  • vadījis kādu no augstskolas studējošo pašpārvaldes struktūrvienībām
  • vadījis liela mēroga projektu augstskolā
  • vadījis liela mēroga pasākumu, iesaistot augstskolas studējošos vai absolventus

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Laikā, kad notiek straujas pārmaiņas sabiedrībā un ekonomikā, arvien pieaug vajadzība pēc izglītotiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Bet vēl vairāk ir vajadzīgi gudri vadītāji un uzņēmēji, kuri spēj iedvesmot citus cilvēkus un vadīt cilvēkus un procesus šajos apstākļos. Strādājot piecpadsmit gadus Banku augstskolā, man ir bijusi lieliska iespēja satikt daudz jaunos līderus Banku augstskolā, kuri jau studiju laikā ir jau ir uzsākuši vadīt uzņēmumus, struktūrvienības, projektus, nevalstiskās organizācijas un iesaistās politikā. Redzu, cik lielas pūles jaunieši iegulda, lai apvienotu kvalitatīvas studijas ar darbu un sabiedrisko aktivitāti, un to paveiktu maksimāli labi. Vēlos atbalstīt Banku augstskolas studentu – līderi, kurš ar savu darbību sniedz būtisku ieguldījumu sabiedrības labā. Ticu, ka šodienas studenti – līderi ir labākas Latvijas nākotnes veidotāji!”

L.Peisenieces stipendiju nolikums

Vairāk: vitolufonds.lv/stipendijas/ligas-peisenieces-stipendija