Rektores Līgas Peisenieces uzruna VASARAS IZLAIDUMA 2021 dalībniekiem

22.06.2021.

VASARAS IZLAIDUMS 2021

Rektores Līgas Peisenieces uzruna

 

Cienījamie absolventi un kolēģi! Cienījamie izlaiduma skatītāji – pasniedzēji, vecāki, radinieki, dzīvesbiedri un draugi!

Ir patiess prieks Banku augstskolas absolventus sveikt klātienē – mūsu zaļajā VASARAS IZLAIDUMĀ 2021! Šodien piecās kārtās svinam 17 pagājušā gada rudens, 48 šā gada ziemas un 240 šīs vasaras absolventu sasniegumus. Kopā 305 neapturamo Banku augstskolas absolventu uzvaru!

Laikā, kad notiek straujas pārmaiņas sabiedrībā un ekonomikā, laikā, kad katrā nozarē strauji ienāk tehnoloģiju un automatizācijas risinājumi, arvien pieaug vajadzība pēc izglītotiem un uzņēmīgiem cilvēkiem. Ir vajadzīgi cilvēki, kuri prot un grib mācīties mūža garumā. Vēl vairāk ir vajadzīgi gudri vadītāji un uzņēmēji, kuri spēj iedvesmot citus cilvēkus un vadīt cilvēkus un procesus mainīgajos apstākļos. Un tādi cilvēki studē Banku augstskolā.

Šodien esam lepni izsniegt bakalaura diplomus jaunajiem vadītājiem, finansistiem, grāmatvežiem un finanšu analītiķiem un maģistra diplomus uzņēmumu vadītājiem, finansistiem un finanšu analītiķiem, kuri ir gatavi turpināt Latvijas ekonomisko attīstību kuri jau ir sākuši vadīt uzņēmumus, struktūrvienības, projektus, nevalstiskās organizācijas un iesaistās arī politikā.

30 gados Banku augstskolas diplomus saņēmuši vairāk nekā 11 tūkstoši absolventu. Diploms nav bijis apsolījums, tas ir bijis apliecinājums absolventa kompetencei un potenciālam. Šī gada pavasarī Izglītības un zinātnes ministrijas monitoringa dati apliecināja augstus mūsu absolventu nodarbinātības un augstus atalgojuma rādītājus izvēlētajā specialitātē. 92% no mūsu absolventiem ir nodarbināti savā profesijā. Mūsu absolventi ir vajadzīgi Latvijas ekonomikai! Sociālajā platformā Linkedin varam redzēt mūsu absolventu darba gaitas – viņi vada uzņēmumus, strādā to valdēs un padomēs, ir finanšu, mārketinga, personāla, inovāciju un citu struktūrvienību vadītāji. Viņi ir finanšu analītiķi, grāmatveži, auditori, banku un apdrošināšanas uzņēmumu vecākie eksperti. Viņi ir arī jaunuzņēmumu dibinātāji un arī programmētāji. Bieži saņemam jautājumu, kā tas iespējams, ka Banku augstskolas studenti un absolventi ir tik veiksmīgi? Kāda ir jūsu īpašā formula? Atbilde ir vienkārša.

Banku augstskola visus 30 gadus nemainīgi ir īstenojusi savu misiju:

“Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Mūsu augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.”

Banku augstskolas kā izcilas biznesa skolas unikalitāti veido četras nozīmīgas vērtības – personāls, sadarbības kultūra, atvērtība jaunajam, ātrums.

Tas ir augstskolas personāls – docētāji un administratīvais personāls, kurš nepaguris rūpējas par katra studenta individuālo izaugsmi, sniedzot zināšanas un atbalstu pētniecībā un visā studiju procesā. Personāls, kurš pats daudz mācās, ievieš pārmaiņas augstskolā un sabiedrībā.

Tie ir spēcīgi studenti – personības, jau iestājoties augstskolā. Šī gada Izglītības un zinātnes ministrijas pētījums apliecina, ka Banku augstskolā iestājas studenti ar augstiem vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem. Līdz ar to augstskolā studentu komūna ir spēcīga, ar tieksmi iegūt maksimāli iespējamo daudzumu zināšanu un pieredzes. Un Banku augstskolas uzdevums ir bagātināt studentus, izaicināt dažādos pārbaudījumos, atvērt durvis nākamai darba vietai un palīdzēt atrast domubiedrus un sadarbības partnerus.

Tā ir mūsu sadarbības kultūra. Sadarbība ar mūsu partneriem studiju programmu īstenošanā – 15 gadi ar SBS Šveices biznesa skolu, īstenojot dubultdiplomu bakalaura programmu “Starptautiskās finanses” un maģistra programmu “Starptautiskās finanses un banku darbība”, 15 gadi ar augstskolu RISEBA, īstenojot doktora programmu “Biznesa vadība” un 5 gadi ar Rīgas Tehnisko universitāti, īstenojot kopīgo bakalaura programmu “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas”. Tā ir sadarbība ar vairāk nekā 126 ārvalstu augstskolām apmaiņas programmu īstenošanai. Tā ir sadarbība ar vairāk nekā 200 darba devējiem, lai nodrošinātu prakses vietas, nozarei nepieciešamus pētījumus un sniegtu uzņēmumu ekspertu lekcijas studentiem.

Tā ir atvērtība jaunajam – jaunu programmu veidošana, esošo pilnveide. Šodienas fokuss visās studiju programmās, pētniecībā un arī augstskolas pārvaldībā ir vērsts uz ilgtspēju, digitālo transformāciju, finanšu pratību un kiberdrošību. Svarīgi uzsvērt, ka pārmaiņas varam īstenot ātri, pateicoties augstskolas personāla un studentu sadarbībai un atvērtībai jaunajam.

Un noslēgumā vēlos paziņot kādu priecīgu ziņu – ar izlaidumu nekas nebeigsies! Šodien ir Banku augstskolas absolventu asociācijas 3.0 piedzimšana un asociācijas vadītājas pienākumus uzņemas mūsu šā gada absolvente Līga Priedīte. Aktivizēsim Banku augstskolas absolventu asociāciju, lai kopā svinētu Banku augstskolas 30 gadus un darītu daudz labu lietu Banku augstskolai, absolventiem, studentiem un sabiedrībai. Ir laiks demonstrēt Banku augstskolas vērtības un spēku! Banku augstskolas studenti un absolventi ir neapturami savā izaugsmē! Apsveicu jūs visus!