Rektora vēlēšanu komisija apstiprinājusi rektora pretendenta pieteikuma atbilstību rektora vēlēšanām

06.10.2020.

28.septembrī noslēdzās kandidātu izvirzīšana un pieteikšanās Banku augstskolas rektora amatam. Saskaņā ar rektora vēlēšanu nolikumu, rektora vēlēšanu komisija izvērtē pretendentu pieteikumus un apstiprina atbilstību amata prasībām.

Banku augstskolas rektora vēlēšanu komisija ir saņēmusi vienu pretendenta pieteikumu un pieņēmusi lēmumu par asociētās profesores dr.sc. admin. Līgas Peisenieces pieteikuma atbilstību.

Rektora vēlēšanas Banku augstskolā notiks 2020.gada 27.oktobrī.

Pielikumā ir iespēja iepazīties ar rektora amata pretendentes asoc. prof. Līgas Peisenieces piedāvāto vadības un attīstības programmu.

Pielikumā pievienots asoc.prof. Līgas Peisenieces dzīves un darba gājuma apraksts.