Radīt mārketinga stratēģiju futbola komandai: Erasmus+ nedēļa Vīnē

07.06.2024.

Pavasara semestris Banku augstskolā ir aktīvs laiks, kad studenti un personāls dodas īstermiņa mobilitātēs, kombinētās intensīvās mobilitātes (BIP) biznesa nedēļas ietvaros. Tā ir iespēja gūt starptautisku pieredzi, zināšanas un kontaktus, kā arī iepazīt citu valstu kultūru, apceļot dažādus Eiropas reģionus un gūt jaunu pieredzi un iespaidus.

No 13. līdz 17. maijam Banku augstskolas bakalaura studiju programmas “Finanses” studenti Enija Duļbinska (1.kurss), Luīze Indriksone (1.kurss), Mareks Batarags (3.kurss), Laura Frīdmane (3.kurss), Renāte Kārkliņa (3.kurss), Adriāns Naumčiks (3.kurss) un Kaspars Sārs (3.kurss) piedalījās Vīnes Lietišķo Zinātņu Universitātes (University of Applied Sciences BFI Vienna) rīkotajā kombinētajā intensīvajā mobilitātē (BIP) “Starptautiskajā mārketinga nedēļā”, Vīnē. Tajā piedalījās 20 studenti no Latvijas, Vācijas, Beļģijas un Apvienotās Karalistes.

Attēlā: Starptautiskās mārketinga nedēļas un Starptautiskās HR nedēļas studenti un personāls Vīnes vecpilsētā

Roland J. Schuster, pētnieks un studiju programmas direktora vietnieks Vīnes Lietišķās zinātnes universitātē par pieeju starptautiskajai mārketinga nedēļai:

Komplekso grupu dinamiku uzstādījums, ko izmantojām, ir grupu dinamiku un hierarhijas kombinācija (Heintel, Krainz, Projektmanagement 2015). Šī kombinācija ļauj līdzsvarot grupu priekšrocības – dabiskos hierarhijas ienaidniekus – ar hierarhijas priekšrocībām. Nepieciešamais nosacījums ir radīt auglīgu vidi, ļaujot visām iesaistītajām pusēm (skolotājiem, administratoriem un studentiem) “sasilst”. Tas jālīdzsvaro ar “aukstāku”, bet skaidri definētu struktūru. Galvenie šīs uzstādījuma veicinātāji bija Roberts Monsbergers, kurš uzņēmās hierarhisko vadību, Helēna Luncere, kura nodrošināja definēto struktūru, un Rolands J. Šusters, kurš strādāja ar tādiem jautājumiem kā iemiesojums, saikne un piederība. Koncepts tika iedzīvināts, apvienojot Robert Monsberger un Helēna Lunceres gadu desmitiem ilgo praktisko pieredzi un Rolanda J. Šustera gadu desmitiem ilgos pētījumus intervenču zinātnē.

Studenti 5 grupās strādāja pie uzdevuma izveidot mārketinga stratēģiju sieviešu futbola komandai “FSK Frauen” sponsoru piesaistei. Nedēļas otrajā dienā studentiem bija iespēja tiešsaitē MS Teams platformā tikties ar sieviešu futbola komandas treneri un kluba vadītāju Walter Planner kungu, lai uzdotu visus jautājumus, kas palīdzētu izprast komandu, tās vērtības un gaidas mārketinga stratēģijai. Šo iespēju studenti izmantoja par visiem 100% un izrādīja lielu aktivitāti, intervējot komandas treneri.

Attēlā: atgriezeniskās saites sesija un darba stacijas

“Mums ir skaidri izstrādāts stratēģiskais fokuss starptautiskajā un starpkultūru sadarbībā, un starptautiskās īstermiņa mobilitātes ir svarīgs mūsu studiju programmas aspekts. Atvērtu prātu radīšana ir, īpaši šajos grūtajos laikos, ne tikai Eiropā, bet arī starptautiskā līmenī, pamats mieram, stabilitātei un izaugsmei. Sveicot starptautisku grupu no Latvijas, Vācijas, Francijas, Beļģijas un Apvienotās Karalistes Austrijā, mēs sajutām lielu prieku. Mums bija daudz jautru mirkļu. Kā arī vislabākais temats no visām programmām ar izcilu balvu!”, atklāj Vīnes Lietišķo zinātņu universitātes studiju programmas “Technical Sales and Marketing” direktors Robert Monsberger.

Nedēļas noslēgumā komandas prezentēja izstrādātās mārketinga stratēģijas žūrijai, kuras sastāvā bija Florence de Broqueville (Beļģija), Agnese Vinceviča un Dārta Smaine (Latvija), Robert Monsberger (Austrija), kā arī īpašais žūrijas loceklis – futbola komandas treneris Walter Planner kungs. Grupu sniegumus, žūrija vērtēja 3 kategorijās: saturs, dizains un prezentācija. Apspriedes laikā, žūrija vienbalsīgi izvēlējās uzvarētājkomandu – FC Phoenix Vienna, kuras sastāvā bija Banku augstskolas bakalaura studiju programmas “Finanses” 1. kursa studente Enija Duļbinska, 3. kursa studenti Laura Frīdmane, Kaspars Sārs un students no Vācijas Valentin Schönwälder. Apsveicam studentus ar lieliskajiem panākumiem! Kā balvu, komanda saņēma SPA “Therme Loipersdorf” apmeklējumu 2 naktīm.

 Attēlā no kreisās: Mr.Robert Monsberger, Enija Duļbinska, Laura Frīdmane, Kaspars Sārs, Valentin Schönwälder, Mr. Walter Planner.

Saistībā ar faktiskajiem notikumiem mums bija gods strādāt ar ļoti jaunu un atvērtu studentu grupu (vecuma grupā no 20 līdz 25 gadiem), kā arī ar pieredzējušu viesu personālu un pasniedzējiem. Viesu personāls un pasniedzēji nodrošināja kontroles struktūru, saglabājošo vidi. Tas radīja drošu vietu studentiem eksperimentēšanai. Studenti piedalījās atbildīgi un ar kritisku cieņu, kas veicināja lēmumu pieņemšanu un palīdzēja pasniedzējiem vadīt procesu. Tas ļāva veidot kopuzņemšanas procesu. Manuprāt, vienīgā derīgā perspektīva nākotnei ir tāda, ka nākamā paaudze būs jālemj, ko saglabāt un ko atstāt pagātnē. Pašreizējai paaudzei (skolotājiem un administratoriem) jānodrošina šai izvēlei auglīga vide, atmiņās un pārdomās dalās Roland J.Schuster.

Attēlā: Banku augstskolas komanda

Starptautiskās mārketinga nedēļa iesākās ar 3 tiešsaistes nodarbībām, kurās studenti strādāja pie sagatavošanas darbiem un iepazinās ar nepieciešamajiem mācību materiāliem, lai klātienes programmā maijā varētu startēt pēc iespējas veiksmīgāk. Savukārt, lai labāk iejustos futbola spēlētāju lomā, studenti kopā ar pasniedzējiem kopā saliedējās futbola laukumā starpkulturālās komandās.