Publiskās lekcijas Banku augstskolā

22.02.2018.

Publiskās lekcijas Banku augstskolas studentiem notiks 205.telpā

23.02. 18.00-19.30 Latvijas tautsaimniecība – pārkaršanas riski. D.Paula, A.Rutkovska, Latvijas Banka, Monetārās pārvaldes galvenās ekonomistes

02.03. 18.00-19.30 Netradicionālie monetārās politikas instrumenti. A.Zlobins, Latvijas Banka, Monetārās pārvaldes ekonometrists

            19:40 -21.10 Ekonomiskie cikli un kreditēšana. K.Danēvičs, SEB banka Valdes loceklis Kredītu un risku vadītājs

05.03. 18.00-19.30 Latvijas struktūrpolitikas aktualitātes. O.Baranovs, LR Ekonomikas ministrijas Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta direktora vietnieks

16.04. 18.00-19.30 ES ekonomikas un monetārās savienības darbība un reformas tās pilnveidošanai. I.Allika, Latvijas Banka Starptautisko attiecību un komunikāciju pārvaldes galvenā ekonomiste