Promocijas darbu aizstāvēšana

15.10.2018.

2018.gada 16.novembrī plkst. 13:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā tiks aizstāvēti promocijas darbi:

Daniel Marco-Stefan Kleber

aizstāvēs promocijas darbu „Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanai” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „Value co-creation as a management tool to increase value proposition”. Zinātniskais vadītājs: profesore Tatjana Volkova.

Recenzenti:

  • Dr. oec. Tatjana Vasiļjeva, profesore, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija),
  • Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane, profesore, Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija),
  • Dr. Enn Listra, profesors, Tallinas Tehnoloģiju Universitāte (Igaunija).

Natālija Cudečka – Puriņa

aizstāvēs promocijas darbu „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „Ensuring municipal waste management sustainability by administration of landfill management companies”. Zinātniskais vadītājs: profesore Dzintra Atstāja.

Recenzenti:

  • Dr. oec. Tatjana Vasiļjeva, profesore, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija),
  • Dr. oec. Konstantins Didenko, profesors, Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija),
  • Dr. oec. Rozita Susniene, Kauņas Tehnoloģiju Universitāte (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3; Banku augstskolas bibliotēkā Rīgā, K.Valdemāra ielā 161, kā arī elektroniski šeit: Vērtības kopradīšana kā vadības līdzeklis vērtības piedāvājuma paaugstināšanaiunSadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai”.