Promocijas darbu aizstāvēšana

17.06.2020.

2020.gada 3.jūlijā plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde klātienē un tiešsaistē, kurā

ELĪNA MIĶELSONE

aizstāvēs promocijas darbu „Ideju vadības sistēmu izmantošanas tipu ietekme uz ideju vadības rezultātiem uzņēmumos” zinātnes doktora (Ph.D.) grāda iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Recenzenti:

  • Andra Zvirbule, prof., Dr.oec., Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija);
  • Elīna Gaile-Sarkane, prof., Dr.oec. Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija);
  • Rozita Susniene, asoc.prof., Dr.oec., Kaunas University of Technology, School of Economics and Business (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā šeit.

 

2020.gada 3.jūlijā plkst. 14:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde klātienē un tiešsaistē, kurā

PIERRE G. KELLER

aizstāvēs promocijas darbu “Informatīvi izglītojošu semināru par uzņēmējdarbību ietekme uz biznesu un citas jomas studējošu studentu diskrētām uzņēmējdarbības emocijām un nodomiem” zinātnes doktora (Ph. D.) grāda iegūšanai ekonomikā un uzņēmējdarbībā.

Recenzenti:

  • Irina Senņikova, prof., Dr.oec., Biznesa, māksla un tehnoloģiju augstskola “RISEBA” (Latvija);
  • Inese Mavļutova, prof., Dr.oec., Banku augstskola (Latvija);
  • Tonis Mets, prof., Ph.D., University of Tartu (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā Meža ielā 3, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā šeit.

Interesenti aicināti pieteikties sēdei tiešsaistē līdz š.g. 30. jūnijam, rakstot ziņu uz e-pastu: anna.strazda@riseba.lv