Promocijas darba aizstāvēšana: “Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā”

31.01.2019.

2019.gada 25.februārī plkst. 11:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3 notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā INITA HENILANE aizstāvēs promocijas darbu „Mājokļu ilgtermiņa finansēšanas instrumentu ieviešanas piemērotības vērtēšana Latvijā” doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai. Promocijas darba nosaukums angļu valodā „An assessment of long-term financing instruments for housing according to their suitability for introduction in Latvia”. Zinātniskais vadītājs: profesore Daina Šķiltere.

Recenzenti:

  • oec. Irina Kuzmina – Merlino, profesore, Transporta un sakaru institūts (Latvija),
  • oec. Ingrīda Jakušonoka, profesore, Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija),
  • Jurgita Raudeliūniene, profesore, Vilnius Gediminas Technical University, (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas „RISEBA” bibliotēkā, Rīgā, Meža ielā 3; Banku augstskolas bibliotēkā Rīgā, K.Valdemāra ielā 161, kā arī elektroniski šeit, 2.pielikums, 3.pielikums un 6.pielikums.