Projekta ietvaros īsteno tīklošanās aktivitātes un pieredzes apmaiņu ar dažādu valstu IKT nozares un biznesa vides pārstāvjiem

15.12.2018.

Banku augstskolas pētnieks Didzis Rūtītis pēcdoktorantūras projekta īstenošanas ietvaros īstenojis tīklošanās aktivitātes un pieredzes apmaiņu ar dažādu valstu jaunuzņēmumu (startup) ekovides pārstāvjiem, ieskaitot IKT nozares uzņēmumus (jaunuzņēmumus un stabilas korporācijas), akadēmiskās vides pārstāvjus un citas iesaistītās puses.

Līdzšinējā projekta īstenošanas gaitā pētnieks ticies ar daudziem jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvjiem tehnoloģiju konferencēs Latvijā (Digital Freedom Festival, TechChill, DevTernity) un ārvalstīs (WebSummit, TheNextWeb, Cebit, Slush, Emerge, u.c.), “Microsoft” un “Google” organizētajos praktiskajos apmācību semināros, kā arī t.s. “meet-up” formāta pasākumos par IKT produktu izstrādes tēmām.

Savukārt, tehnoloģiju pārneses un t.s. “deep-tech” jaunuzņēmumu izpētes kontekstā atzīmējams pieredzes apmaiņas brauciens uz ASV 2017.gada nogalē, kura ietvaros apmeklēta “Massachusetts Institute of Technology” (MIT) universitātes “Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory” (CSAIL) datorikas un mākslīga intelekta izpētes laboratorija. Tikšanās ietvaros ar CSAIL stratēģisko partnerību vadītāju Lori Glover pētnieks ieguva vērtīgas zināšanas par sadarbības veidošanas principiem starp akadēmisko vidi un IKT nozari fundamentālo pētījumu rezultātu pārnesē un pieredzi tālākā komercializācijā, t.sk. veidojot spin-off tipa jaunuzņēmumus, vai attīstot jaunus IKT produktus CSAIL sadarbības partneru paspārnē.

Paralēli tīklošanās aktivitātēm pētnieks nodibinājis jaunus kontaktus ar citu valstu startup pētniekiem starptautisku zinātnisko konferenču ietvaros, kā arī regulāri piedaloties Software Startup Research Network (SSRN) pētnieku komūnas aktivitātēs, kuru ietvaros dažādu Eiropas universitāšu jaunuzņēmumu pētnieki regulāri apmainās ar savu pētījumu rezultātiem. SSRN biedri, kuru vidū kopš 2017.gada vidus ir arī BA pētnieks Didzis Rūtītis, organizēja atsevišķu semināru bloku un sekmīgi piedalījās ar stendu 2018.g. decembrī notikušajā tehnoloģiju konferencē “Slush 2018” Helsinkos, Somijā. Pētnieks kopā ar citiem SSRN biedriem patlaban strādā pie jaunuzņēmumu izpētei veltītas grāmatas sagatavošanas, kuru paredzēts izdot 2019.gada beigās “Springer” izdevniecības paspārnē.

Didzis Rūtītis ir Banku augstskolas doktorantūras programmas “Biznesa vadība” absolvents, Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks, kas ievieš pētniecības pieteikumu “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā, (1.1.1.2/VIAA/16/089)”.
Projekts tiek līdzfinansēts no  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.

Foto:

pētnieks Didzis Rūtītis Software Startup Research Network (SSRN) stendā “Slush 2018” konferences ietvaros ar topošās SSRN biedru veidotās grāmatas melnrakstu.

MIT CSAIL ēka Kembridžā (ASV), kuru projektējis arhitekts Frenks Gērijs (Frank Gehry) un kuras būvniecību finansējis “Microsoft” dibinātājs Bils Geits (Bill Gates).